Röda Korset belönade filmen Risto Rappare

Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula överräckte på fredagen 7.5 hederstecknet Humanitär handräckning till produktionsteamet för filmen Risto Rappare och cykeltjuven.

Utmärkelsen tilldelades för 21:a gången och den togs emot av regissören Mari Rantasila, manusförfattarna Tiina och Sinikka Nopola samt producenterna Lasse Saarinen och Rimbo Salomaa. Hedersbetygelsen beviljas personer eller gemenskaper som har främjat Finlands Röda Kors arbete och dess humanitära värderingar.

– Vad häftigt att man kan påverka också på det här sättet. Det är inte ofta barnkulturen uppmärksammas, fastän man just genom lek och berättelser kan inverka på människans psyke. Förutom skildringen hjälper också filmens visuella form och ljud att föra fram budska-pet, betonade regissör Mari Rantasila.

Styrelsen för Finlands Röda Kors framhöll i sin tur att Risto Rappare och cykeltjuven repre-senterar den trygga sago- och äventyrsfilm som främjar välmående och positiv utveckling bland barn. Kamratskap som är ett av filmens teman spelar en viktig roll i barns och ungas liv. Och de värderingar som dagens barn och ungdomar har avgör hur världen ser ut om några årtionden.

– Det här är ett pris som är värt all uppskattning, eftersom man också observerat budskapet bakom berättelsen. Den erkänsla vi fått uppmuntrar oss att fortsätta på samma väg, sade producent Rimbo Salomaa.

I filmen försöker Risto spåra upp cykeltjuven. När han hittat sin cykel ger han bort den till en som behöver den bäst, fast den är hans älsklingspryl.

– Hela storyn bygger på kamratskap och ömsesidig omtanke. Den som ger får, summerade Salomaa.

– Humor och berättelser hjälper att tala om svåra saker. Det väsentliga i filmen är att det inte alltid är så lätt att vara god, tillade manusförfattaren Sinikka Nopola.