Röda Korset är med i SuomiAreena

En kvinna håller SuomiAreena-ballonger i handen.
Fotograf: Maarit Laakkonen / SuomiAreena

I Björneborgs SuomiAreena frågar Finlands Röda Kors: vem klarar sig ur coronan.

Ingen vet hur länge coronasituationen ännu kommer att pågå, och många människors resurser börjar ta slut. I Björneborgs SuomiAreena frågar vi: vem klarar sig ur coronan. Med vilken proviant och med vems stöd?

I paneldiskussionen reflekterar man över vilken individens egen roll är för att klara sig, och vilken är samhällets eller organisationernas roll.

I SuomiAreena diskuterar man med experter

Fyra experter har bjudits in till diskussionen: ärkebiskop Kari Mäkinen, Raumo stads chef för vuxen- och familjearbete Saila Hohtari, Tammerfors universitets biträdande professor för socialarbete Riikka Korkiamäki och hälsovårdsplanerare Anne-Mari Hakuni från Röda Korset.

Diskussionen äger rum på torget i Björneborg tisdagen den 13 juli kl. 11–11:45 och den strömmas direkt. Panelen leds av Röda Korsets kommunikationsexpert Noora Kero.

I ordningsföljden 15. SuomiAreena genomförs den 12–16 juli. Se hela programmet

Coronavirus – Finlands Röda Kors
Coronavirus
Vårt arbete
Vårt arbete