Polismeddelande om utredningen av Blodtjänst: en person har häktats vid förundersökningen

Polisen har 6.10 kommit med ett meddelande om förundersökningen kring Blodtjänsts direktör Jukka Rautonens agerande.

Polisen har 6.10 kommit med ett meddelande om förundersökningen kring Blodtjänsts direktör Jukka Rautonens agerande. Medierna har också rapporterat att Helsingfors tingsrätt beslutat att häkta Jukka Rautonen på grund av förundersökningen.


Polisens meddelande 6.10.2010: Roteln för ekonomiska och egendomsbrott vid Helsingfors polisen har inlett en förundersökning kring misstankarna om oegentligheter vid konsultfaktureringen på Finlands Röda Kors Blodtjänst.

Undersökningen inleddes då uppgifterna kommit fram i offentligheten. MTV3 tog upp temat i programmet 45 minuter 8.9.2010. Efter att riktigheten i de framförda uppgifterna kontrollerats påbörjade polisen sin förundersökning 24.9.2010.

Brottsrubriceringen är missbruk av förtroendeställning. En person misstänks på skäliga grunder och har häktats. Förundersökningen är i sin början och avslutas i mån av möjlighet före årsskiftet.

----------------

Polisunderökningen är en följd av de misstankar om oegentligheter som cirkulerat i offentligheten sedan mitten av september. Enligt dem skulle det ha funnits oklarheter i upphandlingen av konsulttjänster i samband med Blodtjänsts utvecklingsprojekt åren 2004–2009, bland annat har inte avtalen konkurrensutsatts.

Styrelsen för Finlands Röda Kors beslutade genast efter det att incidenten fått offentlighet själv undersöka misstankarna noggrannare. Styrelsen tillsatte ett inspektionsutskott vars ordförande är styrelsens vice ordförande Håkan Anttila och sekreterare en erfaren jurist från advokatbyrå Hannes Snellman.

Inspektionsutskottet valde revisionsbyrå PricewaterhouseCoopers att utföra en specialrevision av Blodtjänst. Undersökningen av Blodtjänstsdirektörens agerande och sakligheten i upphandlingsmetoderna kom igång 17.9.

Inspektionsutskottet lämnar sin rapport till FRKs styrelse senast 15.11.2010, och efter det beslutar styrelsen om eventuella fortsatta åtgärder.

Inspektionsutskottets utredningsarbete framskrider som egen process oberoende av polisundersökningen.