Pekka Törmä är Årets frivilliga räddare 2010

Pekka Törmä från Sagu har valts till Årets frivilliga räddare i Finland år 2010. Törmä har i 30 år varit aktiv inom Röda Korsets förstahjälpengrupp i Sagu och i larmgruppen i Sagu Frivilliga Brandkår (FBK).

Pekka Törmä från Sagu har valts till Årets frivilliga räddare i Finland år 2010. Törmä har i 30 år varit aktiv inom Röda Korsets förstahjälpengrupp i Sagu och i larmgruppen i Sagu Frivilliga Brandkår (FBK). Idag är Törmä också med i Sagu FBK:s förstaresponsengrupp. Törmä deltar aktivt i FBK-övningarna varje vecka och ställer alltid upp när larmet går. Han är en bekant syn även när Frivilliga räddningstjänsten deltar i efterspaningar.

I våras agerade Pekka Törmä exemplariskt i en situation då hjälp behövdes snabbt. Han deltog i en parad som FBK ordnade då han märkte att en frivillig som agerade chaufför drabbades av hjärtattack. Törmä reagerade genom att omedelbart inleda hjärt-lungräddning och följde med den sjuka personen ända till sjukhuset. Genom sitt snabba ingripande förbättrade Törmä avsevärt patientens odds att återhämta sig från attacken.

Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) belönade frivilliga som utmärkt sig vid ett Vapepa-forum i Kuopio lördagen den 27 november. Vapepa utser årligen en årets räddare på riksnivå och sex frivilliga räddare på landskapsnivå. De är Tarja Rasimus från Kankaanpää, Johan Jansson från Åland, Miia Karlsberg från Haukipudas, Elina Sieppi från Ylöjärvi, förstahjälpen-grupp från Varpaisjärvi och Lojo nejdens lokalkommitté.

Vapepa stöder myndigheterna

Frivilliga räddningstjänstens mål är att främja tryggheten i samhället och bland befolkningen genom att bistå myndigheterna. Myndigheterna behöver hjälp av frivilliga i synnerhet i samband med storolyckor och i andra situationer som kräver en stor mängd hjälpare. Spaning efter en förvunnen person är den vanligaste situationen där myndigheterna behöver hjälp av frivilliga. Vapepa hjälper också vid behov till med till exempel evakuering i samband med polisoperationer. Varje år deltar Frivilliga räddningstjänsten i hundratals larmuppdrag runt om i landet.

Vapepa grundades år 1964 och består av sammanlagt 50 organisationer. Till Frivilliga räddningstjänsten hör frivilliga från bland annat Röda Korset, vägtjänst, hundorganisationer, dykare och scouter. I verksamheten deltar mer än 20 000 frivilliga. De utgör cirka 1 300 larmgrupper som verkar på olika håll i Finland. Vapepas allmänna räddningsverksamhet koordineras av Finlands Röda Kors. Sjöräddningsverksamheten till havs och på insjöarna koordineras av Finlands Sjöräddningssällskap och flygräddningsverksamheten av Finlands Flygräddningssällskap.