Pär Stenbäck kandidat för hög post inom internationella Röda Korset

Minister Stenbäck är en av kandidaterna till internationella Röda Korsets permanenta kommissionen.

Kommissionen, som har fem medlemmar, har den högsta beslutande makten inom rödakorsrörelsen under perioden mellan generalförsamlingarna.

Kommissionen har en central roll i den strategiska planeringen av rödakors- och rödahalvmånerörelsens biståndsarbete och i koordineringen av samarbetet mellan de olika delarna av rörelsen. Permanenta kommissionen deltar inte i ledningen av det operativa biståndsarbetet.

Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen och rörelsens generalförsamling pågår som bäst i Genève. Över 2 000 representanter från 187 medlemsföreningar och de stater som har undertecknat Genèvekonventionerna deltar. Generalförsamlingen sammanträder vartannat år medan rödakorskonferensen hålls med fyra års mellanrum.

Deltagarna diskuterar riktlinjerna för framtiden inom världens största bistånds- och frivillignätverk, men man tar också itu med mycket aktuella frågor. Internationella Röda Korset är ytterst oroat av att det medicinska biståndet har äventyrats eller helt förhindrats i många konflikter på sistone.

I de interna sammandrabbningar som har förekommit i stater i norra Afrika har tusentals sårade civila blivit utan vård. I många konflikter har hindrandet av medicinsk första hjälpen blivit ett taktiskt drag. Man låter inte motpartens sårade få vård eller så försvårar eller hindrar man biståndsorganisationernas arbete. Angrepp mot biståndsarbetare har också blivit vanligare.

Internationella Röda Korset inleder därför en treårig kampanj med avsikt att lyfta fram det faktum att tusentals människor dör i onödan, för att de inte får vård. Kampanjen är riktad inte bara till regeringsrepresentanter utan också till väpnade grupperingar som är parter i olika konflikter.

Internationella Röda Korset lyfter också fram kärnvapenhotet – det är fortfarande ett problem. Ett förslag till resolution kräver att regeringar världen över ska göra sitt yttersta för att minska spridningen av kärnvapen och förhindra att de används.