Över 3000 frivilliga med i hiv/aids-arbetet i Kongo

IFRC
Yoshi Shimizu
Yoshi Shimizu

Finlands Röda Kors stöder hälsoprogrammet där frivilliga sprider information och hjälper de som smittats.

I dag (1.12.) är det internationella hiv/aids-dagen. För tillfället finns det uppskattningsvis 34 miljoner hiv-positiva i världen. Närmare 70 procent av alla hiv-smittade lever i Afrika söder om Sahara.

Målsättningen med Röda Korsets arbete med hiv/aids är att stoppa spridningen av hi-viruset, motverka diskriminering, hjälpa de smittade att få vård samt stöda dem och deras anhöriga. Samtidigt betonar Röda Korset hiv/aids-arbetets betydelse för de lokala myndigheterna.

Finlands Röda Kors stöder hiv/aids-arbetet i flera länder. För tillfället ger FRK  ekonomiskt stöd till Sydafrika, Honduras, Kirgisistan, Ryssland och till Demokratiska republiken Kongo.

Under hembesöken diskuterar man i förtroende

FRK har stött hiv/aids-arbetet i Demokratiska republiken Kongo sedan år 2009. I arbetet deltar närmare 3000 frivilliga som sprider information om hur viruset smittar och upplyser människor om var de kan söka vård. De finns till som stödpersoner för de smittade och rådger hur man ska använda medicinerna. Tack vare de lokala frivilligarbetarna når informationen fram även till mer avlägsna trakter.

Pauline Longom-Ngoma, frivilligarbetare i kongolesiska Röda Korset, har i ett års tid verkat som kamratutbildare av frivilliga inom hiv/aids-arbetet.

- Jag gör ungefär tre hembesök i veckan. Samtidigt som jag möter behovet av hiv/aids-arbete hos dem jag besöker så ser jag också behovet av annan hjälp. Jag träffar ofta människor som är undernärda och behöver mathjälp, berättar Logom-Ngoma.

-  Genom frivilligarbetet upplever jag verkligen att jag kan hjälpa människor. Det är till stor glädje, tillägger hon.

Fördomarna måste avskaffas

Ett av de viktigaste målen med arbetet med hiv och aids är att motverka diskriminering och stämpling av de som smittats av hiv och insjuknat i aids. Om samhällsklimatet är tolerant och de får stöd i sin näromgivning så är det lättare för dem att söka vård.

Paul Mavunguär Rödakorsfrivillig och jordbrukare i provinsen Bas-Congo. Han är själv hiv-positiv, men har inte stött på någon diskriminering.

-  Jag berättade öppet om min smitta och lyckligtvis tog ingen avstånd från mig. Stödet från mina anhöriga har hjälpt mig att fortsätta arbeta som jordbrukare, berättar han.

Mavungu fick hjälp av Röda Korsets frivilliga och bestämde sig för att själv gå en kurs för frivilligarbetare.

-  Trots att jag är hiv-positiv så visste jag väldigt lite om hiv tidigare. Nu vill jag hjälpa andra hiv-positiva, berättar Mavungu.

 

Röda Korset med i det lokala samarbetet

De frivilliga utför arbete med familjer och individer på gräsrotsnivå. Därtill påverkar Röda Korset på samhällsnivå genom att utveckla kunndet inom hiv-arbetet i byar och städer. Målsättningen är att de lokala Röda Kors-föreningarna ska ha goda kunskaper om behovet av hiv/aids-arbete och om fungerande tillvägagångssätt. Röda Korsets organisationer samarbetar också med andra lokala organisationer och myndigheter.

-   Jag är ordförande för en organisation som bevakar de hiv-positivas rättigheter, och ansvarar för vårt frivilligcenter där vi hjälper de som smittats. Röda Korset var vår första samarbetsorganisation och tack vare Röda Korsets stöd kan vi fortfarande verka, berättar kongolesiska Philip Lamba-Luamba.

-   När jag bekantade mig med Röda Korset så beslöt jag mig också för att söka mig till deras frivilligverksamhet. Det bästa med att vara frivilligarbetare är att Röda Korset stöder hela samhället.