Organisationerna vädjar: Inför frivilligverksamhet i skolornas läroplan

Flera finländska organisationer vädjar tillsammans att frivilligverksamhet skall bli en del i läroplanerna i våra skolor.

Flera finländska organisationer vädjar tillsammans att frivilligverksamhet skall bli en del i läroplanerna i våra skolor. Vädjan överlämnades i dag 10.12.2010 till undervisningsminister Henna Virkkunen av representanterna för de undertecknande organisationerna, generalsekreterare Kristiina Kumpula från Finlands Röda Kors, ordförande Seppo Kalliokoski från Vänskapsföreningarnas samfund rf, verksamhetsledare Minna Riikka Järvinen från Klubbcentralen, direktör Juha Pantzar från Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf, verksamhetsledare Anitta Raitanen från Kansalaisareena ry och Katja Kuusela från Finlands Scouter.

Organisationernas vädjan är aktuellt, eftersom undervisnings- och kulturministeriet som bäst bereder en förändring i timfördelningen i grundundervisningen.

Organisationernas vädjan har undertecknats av Finlands Röda Kors, Kansalaisareena, Delegationen för medborgarsamhällspolitik, Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa, Klubbcentralen – stöd för skolan, Rädda Barnen rf, Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf, Sulasol Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry, Finlands naturskyddsförbund, Finska Missionsförbundet, Föreningen för Mental Hälsa i Finland, Finlands Ungdomssamarbete Allians, Finlands Scouter, Finska Unicef, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto och Vänskapsföreningarnas samfund rf.

Nytta för ungdomarna och för samhället

Att ta upp frivilligverksamhet i undervisningen är till nytta både för ungdomarna och för hela samhället, motiverar organisationerna sitt utspel.

Idag är fler än en av tre vuxna finländare engagerade i frivilligarbete. De bidrar bland annat inom social- och hälsovårdstjänster, kultur, motion och ungdomsverksamhet.

Undervisningen borde stöda och hjälpa de unga att hitta sina egna sätt att påverka både i sin närmiljö och i det globala samhället. Frivilligheten kan kopplas till t.ex. samhälleliga ämnen, hälsofostran och miljöfostran.

Att inse kraften i frivilligverksamhet hjälper också att på ett bredare sätt förstå samhällets strukturer och de möjligheter som medborgarsamhället ger, försäkrar organisationerna.

Frivilliga på tapeten nästa år

Nästa år firar Europeiska unionen Europeiska frivilligåret. Frivilligorganisationerna i Finland kommer att försöka lyfta fram både aktörerna och betydelsen av frivilligverksamheten som helhet. Ett mål med temaåret är att påverka beslutsfattarna så att förutsättningarna för medborgaraktivitet förbättras.

I Finland koordineras Frivilligåret av Delegationen för medborgarsamhällspolitik tillsammans med Finlands Ungdomssamarbete Allians.

frivilligarbete en del av läroplanen.pdf (60,69 kilobit)

Bild: Laura Kotila