Nya hem i Sri Lanka

I Sri Lanka förstördes närmare 120 000 familjers hem i tsunamin. Finlands Röda Kors har låtit bygga bostäder för drygt 600 familjer, som redan har flyttat in i sina nya hem.

I södra och norra Kalmunai byggdes 26 flervåningshus med sammanlagt 420 lägenheter. I augusti var allt klart och familjerna kunde flytta in.

Under hela den tid bygget pågick hade man lyssnat till de blivande boendes önskemål och på deras begäran hade bostäderna i höghusområdena utrustats med eldstäder. Miljökonsekvenserna beaktades särskilt noga i båda byggnadsområdena. Systemen för vattenrening var ett exempel på omtanken om miljön.

De boendes anpassning till livet i höghusen kommer att stödjas i åtminstone ett års tid efter inflyttningen. Projektet pågår till 2011. Syftet är att dels erbjuda de boende mångsidigare möjligheter att utöva sina näringar, dels minska de sociala problemen.

Finlands Röda Kors har inte bara byggt flervåningshus utan har även gett stöd till 200 familjer i området genom att bygga nya hus sedan deras gamla hem förstörts i tsunamin. Husen med sina 3 100 boende står nu färdiga.

Vi har dessutom understött de boendes uppehälle genom att bevilja dem små mikrolån som gjort det möjligt för dem att börja arbeta som företagare i liten skala.

Iståndsättning av sjukhus

Finlands Röds Kors har inte bara byggt nya hus utan har även renoverat gamla sjukhus och byggt nya i Sri Lanka.

Sjukhuset i Nintavur som förstördes i tsunamin har byggts upp på nytt och försetts med utrustning. Det öppnades på nytt i oktober 2009. Sjukhuset, som har 88 bäddplatser, en operationsenhet och en hälsocentral, betjänar cirka 55 000 invånare.

Renoveringen av regionsjukhuset i Panama är också slutförd. I samarbete med tre andra organisationer har Finlands Röda Kors försett sjukhuset med utrustning. Den andra byggfasen i arbetet på sjukhuset i Pottuvil inleddes i juni och beräknas vara slutförd i april 2010.

Den finländska hälsostationen i Ampara betjänade området från januari till mars 2005. Där vårdades 2 000 patienter och 32 biståndsarbetare från Finland arbetade där. Som avslutning på projektet skänktes utrustningen till de lokala hälsostationerna.

Finlands Röda Kors har dessutom förbättrat och byggt ut vatten- och sanitetssystemen på landsbygden i Sri Lanka. Bland annat har man som en del av det samhällsbaserade hälsoprogrammet byggt drygt ettusen toaletter.

FRK har fram till utgången av 2009 använt sammanlagt 15 miljoner euro för biståndsarbetet i Sri Lanka.

År 2010 fortsätter sjukhusbygget i Pottuvil, husen färdigställs och familjerna som bor i dem får stöd. Vattensituationen i Hulannuge-distriktet förbättras och Internationella Röda Korsets hälsovårdsarbete understöds. För biståndsarbetet år 2010 har 1,9 miljoner euro budgeterats.