Näsdagens roligheter mot malaria

Ben Houdijk / IFRC
Frivilliga som har utbildats av Röda Korset delar ut malariamyggnät och sprider information om sjukdomar i Sierra Leone.
Fotograf: Ben Houdijk / IFRC

På Näsdagen den 4 november samlar Stiftelsen Ylehjälpen in pengar till Röda Korsets arbete mot malaria i Sierra Leone.

Det är femte gången som Stiftelsen Ylehjälpen ordnar välgörenhetskampanjen Näsdagen, som uppmuntrar finländare att glada och med en röd näsa på sig göra något gott för människor i fattiga länder. Näsdagen firas imorgon fredag och Näsdagens show börjar sändas på YLE TV2 kl. 19.

– Näsdagen är en viktig dag i vårt samhälle, eftersom den ökar medvetandet om hur betydelsefullt det är med välgörenhet samtidigt som den samlar in pengar för att hjälpa barn och unga i utvecklingsländer, säger Stiftelsen Ylehjälpens ordförande Kristiina Kumpula från Röda Korset.

Finlands Röda Kors är med i Stiftelsen YleHjälpen tillsammans med åtta andra organisationer. I år är ett av biståndsmålen Sierra Leone, där lokala rödakorsfrivilliga motarbetar malaria och andra smittsamma sjukdomar med stöd av Finlands Röda Kors.

– Malaria är ett av de värsta hoten mot hälsan i Sierra Leone.Den offentliga hälsovården sträcker sig inte till avlägsna byar, så frivilliga som har utbildats av Röda Korset besöker byar och informerar om sjukdomen och hur man kan förebygga smitta. Röda Korset har som mål att rädda människoliv och i det här arbetet handlar det faktiskt om just det, konstaterar Röda Korsets generalsekreterare Kumpula.

Röda Korset delar ut malariamyggnät

Tillsammans med andra organisationer och landets regering delar Röda Korset ut hundratusentals malariamyggnät till invånarna i Sierra Leone.Varje familj får två myggnät, så att kvinnor och barn också får skydd.

Att bara dela ut malariamyggnät räcker ändå inte, om folk inte vet hur de ska användas korrekt.Röda Korsets frivilliga reser därför runt och lär bybor hänga näten rätt, identifiera symptom på malaria och uppsöka vård i tid.

Eftersom rödakorsfrivilliga sprider hälsokunskap även till platser som man inte når per bil är en cykel från Röda Korset en viktig hjälp för de frivilliga.

Redskap och utsäde för kvinnor

Röda Korset är inte bara engagerat i arbetet mot malaria, utan man utbildar också kvinnor i Sierra Leone i hälsokunskap och hjälper dem att inleda trädgårdsodling genom att förse dem med utsäde och redskap.Kvinnorna sprider hälsokunskap i mammaklubbar och idkar odling i liten skala, vilket ger barn, gravida och ammande mödrar tillgång till mer mångsidig näring.

Förra året inbringade Näsdagen 1,9 miljoner euro, av vilket Röda Korsets andel var cirka 150 000 euro.De pengarna använde Röda Korset till att hjälpa krigsdrabbade barn och unga att återvända till ett normalt liv, hantera de sociala och psykologiska ärr som inbördeskrig hade gett upphov till och skapa sig förutsättningar för ett bättre liv genom utbildning.

Sierra Leones Röda Kos och Finlands Röda Kors inledde sitt bilaterala samarbete år 2010 tack vare stöd från Utrikesministeriet.

 

Din hjälp är viktig

  • 4 € Myggnät
  • 75 € Cykel
  • 95 € Paket med utsäde och redskap för mammaklubbens gemenskapsträdgård

Ge ett bidrag genom att ringa 0600 11 620 (20,12 €/samtal + lsa).

Ge 10 euro per SMS. Texta LAHJOITA10 till nummer 16499.