Myanmar-insamlingen har inbringat 730 000 euro

Pengarna har använts till att köpa tillfälliga skydd, filtar, mediciner och byggförpackningar. Man kan hjälpa stormoffren i Myanmar genom ett bidrag till katastroffonden.

Finlands Röda Kors insamling för att hjälpa stormoffren i Myanmar hade fram till 2.7. in-bringat 730 000 euro.

Finlands Röda Kors har skickat bistånd till ett värde av 720 000 euro till Myanmar. Av biståndssumman kommer 420 000 euro ur Finlands Röda Kors katastroffond och 300 000 euro från utrikesministeriet.

Pengarna har tidigare använts till att köpa 7 300 tillfälliga skydd för att inkvartera människor som mist sina hem, 4 800 vattenkanistrar och 12 800 myggnät.

Det senaste inköpet är 6 000 byggförpackningar som innehåller material och verktyg för att bygga tillfälliga bostäder. Byggförpackningarna flygs från Dubai till Myanmar med tre frakt-plan.

– På många håll är vägarna förstörda, men vi gör allt vi kan för att kunna hjälpa människorna så snabbt som möjligt, säger Finlands Röda Kors områdesrepresentant Jyri Rantanen.

Rantanen koordinerar från Kuala Lumpur den katastrofhjälp som skickas till Myanmar. Finlands Röda Kors är också redo att skicka biståndsarbetare till cyklonområdet.

Det lokala Röda Korset har inlett hjälparbetet i de drabbade delarna av Myanmar redan innan hjälpen från utlandet når fram. I det svårt drabbade Irawadiområdet har man bland annat delat ut tillfälliga skydd, husgeråd och vattenreningstabletter.

Man har också levererat dricksvatten till tillfälligt inkvarterade människor. Dessutom skickar Röda Korset tusentals familjeförpackningar med bland annat kläder, filtar, myggnät, tvål och bestick till området.

Risk för sjukdomar

Trots att stormen är över hotas de burmeser som bor i de drabbade delarna av Myanmar av många risker. Översvämningar har smutsat ner dricksvattnet, vilket innebär en risk för att sjukdomar ska spridas.

Finlands Röda Kors hälsovårdsrådgivare Hannele Virtanen konstaterar att bristen på hygien är ett stort problem i det cyklondrabbade området.

– Det fuktiga och varma klimatet i Myanmar är idealiskt för bakterier. Diarrésjukdomar och infektioner sprider sig snabbt i bland evakuerade när antalet människor är stort och man tillreder stora mängder mat utomhus. För människor i gott skick innebär diarré inte direkt något hot, men undernärda människor och barn utsätts genast för risk.

Bild: Internationell Röda Korset