Mobil klinik hjälper i Haiti

Fredagen den 15 januari sänder Finlands Röda Kors en mobil klinik till jordskalvsområdet i Haiti. För att ta emot kliniken och arbeta i den skickas också 12 biståndsarbetare till Haiti; åtta av biståndsarbetarna är från Finland, två från Sverige och två från Frankrike.

Fredagen den 15 januari sänder Finlands Röda Kors en mobil klinik till jordskalvsområdet i Haiti. För att ta emot kliniken och arbeta i den skickas också 12 biståndsarbetare till Haiti; åtta av biståndsarbetarna är från Finland, två från Sverige och två från Frankrike.

Dessutom kommer lokala hälsovårdsarbetare samt frivilliga i Haitis Röda Kors att arbeta på kliniken.

Kliniken skickas från Finlands Röda Kors logistikcentral i Kalkku i Tammerfors genom ett samarbete med Svenska och Franska Röda Korset.

Kliniken har packats i 195 stora lårar, som människor kan lyfta och bära om andra transportmöjligheter inte finns. I lårarna har man packat all utrustning och alla mediciner som behövs för att kliniken skall kunna fungera. I försändelsen ingår också 30 tält som används som behandlingsrum, förråd och inkvartering för de anställda.

Den mobila kliniken kan röra sig i områden där annan hälsovårdsservice inte finns att erbjuda. Där kliniken stannar fälls tälten upp och befolkningen i området erbjuds första hjälpen. Patienter i behov av fortsatt vård flyttas till sjukhus.

Tillsammans med kliniken skickas 3 terrängbilar till Haiti. De kommer att användas till att transportera kliniken från plats till plats. Sammanlagt väger försändelsen ungefär 14 ton.

I katastrofområdet finns redan två finländska biståndsarbetare från Röda Korset. Den ena av dem arbetar med att koordinera de biståndsförsändelser som anländer till Haiti. Den andra är en katastrofhjälpsexpert som arbetade i Karibien och som genast efter jordskalvet flyttades till Haiti för att delta i hjälparbetet.

Katastroffonden möjliggör snabb hjälp

Genast efter jordskalvet började anställda och frivilliga vid Haitis Röda Kors hjälpa människor som hade fastnat i rasmassorna eller skadats i skalvet. Man delade också ut nödhjälp till de drabbade.

Finlands Röda Kors beviljade genast 200 000 euro ur katastroffonden för att hjälpa skalvoffren i Haiti. Utrikesministeriet bidrar till finansieringen av kliniken med 750 000 euro.

Jordbävningen i Haiti har väckt finländarnas medkänsla. Röda Korsets frivilliga har redan gett sig ut på gator och torg för att samla in pengar. Tack vare sina röda västar är de lätta att känna igen. Röda Korsets röda insamlingsbössor har också dykt upp i butiker och banker.

Tack vare de medel som finländarna ger till katastroffonden kan Finlands Röda Kors hjälpa genast när hjälp behövs.

Första försändelserna redan framme

Internationella Röda Korsets experter finns på plats för att klarlägga behovet av hjälp. De första biståndsförsändelserna från flera länder har redan börjat anlända till Haiti.

Förutom nödhjälpsmaterial organiserar internationella Röda Korset hälsovårdstjänster, skydd och rent dricksvatten. Man hjälper också till med identifieringen av döda och återförening av familjer som splittrats i samband med katastrofen.

Du kan ge ett bidrag på nätet, per telefon eller genom en inbetalning till katastroffondens konto:

0600 12220 (19,95 euro per samtal + lna)
0600 12210 (9,85 euro per samtal + lna)

Katastroffondens kontonummer 221918-68000