Minister Pär Stenbäck invald i internationella Röda Korsets permanenta kommission

Hannu-Pekka Laiho
Fotograf: Hannu-Pekka Laiho

Minister Pär Stenbäck blev på onsdagen invald i internationella Röda Korsets permanenta kommission.

Minister Pär Stenbäck blev på onsdagen invald i internationella Röda Korsets permanenta kommission. Kommissionen är rödakors- och rödahalvmånerörelsens högsta beslutande organ mellan internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen som sammanträder vart fjärde år. Kommissionen bereder bland annat rödakorskonferensens sammanträden.

I omröstningen i Genève invaldes förutom minister Stenbäck också doktor Massimo Barra från Italien, juris doktor Steve Carr från USA, juristen Greg Vickery från Australien och doktor Mohammed Al-Hadid från Jordanien i kommissionen.

I internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen som pågår som bäst i Genève deltar representanter från 170 av total 187 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar samt 150 av de 194 länder som har undertecknat Genèvekonventionerna.

Konferensens knivigaste diskussioner har förts angående tolkningen av internationell humanitär rätt. I synnerhet i de kommissioner som bereder konferensens officiella resolutioner har frågor inom internationell humanitär rätt väckt debatt. Representanter för rödakorsrörelsen och många stater har önskat en striktare kontroll av brott mot humanitär rätt och strängare kontroller i krisområden. Den inställningen har mött patrull bland länder där väpnade konflikter pågår eller som är delaktiga i väpnade konflikter.

Ett annat tema som har väckt debatt är de problem som har mött första hjälpen och hälsovård i krisområden. Under pågående väpnade konflikter förhindras sårade att få tillgång till vård. Dessutom förekommer angrepp mot hälsovårdspersonal och kidnappning av anställda. Medicintransporter har också förstörts bl.a. i Somalia och Afghanistan.