Med sin ljusvandring över Replotbron säger de nej till rasism

En solig söndag höll på att övergå i en andlöst vacker skymning när ett femtiotal personer samlades vid Replotbron, tände sina lyktor och började tåga över bron i riktning mot friluftsområdet på Fjärdskär, där korv- och fördomsgrillning väntade.

En solig söndag höll på att övergå i en andlöst vacker skymning när ett femtiotal personer samlades vid Replotbron, tände sina lyktor och började tåga över bron i riktning mot friluftsområdet på Fjärdskär, där korv- och fördomsgrillning väntade. På FN:s antirasismdag den 21 mars hade Röda Korsets Replotavdelning ordnat den årliga ljusvandringen mot rasism, vilken har blivit Replotavdelningens varumärke.

Stina Svarvar från Smedsby och Ulla-Maj Salin från Kvevlax i Korsholm var två av dem som tagit sig ut till skärgården denna vackra marskväll, för att med sina lyktor och sin vandring över bron visa var de står. De är båda upprörda över den rasism som kommit till uttryck i massmedia och de hoppas med sin aktion kunna visa att det finns motsatta åsikter i vårt land.

Stina Svarvar har via Röda Korset varit engagerad i en kurdisk flyktingfamilj och hon säger att mötet med dem har lärt henne mycket: ”Vi är egentligen alla lika”. Hon berättar om sin egen son, nu i högstadieåldern, som likt många av hans kompisar har uttryckt rasistiska åsikter. När han ville åka till Sverige för att studera, undrade Stina om han tänkte bli invandrare då.

-Sen dess har han inte yttrat ett enda negativt ord om invandrare, säger hon.
Både Stina Svarvar och Ulla-Maj Salin tycker att vi finländare skulle ha mycket att lära av människor från andra kulturer.

- I många kulturer hedrar man de äldre på ett annat sätt än man gör här. Där skulle vi ha mycket att lära oss.

Hur tror ni att invandrarna ser på oss finländare.

- De tycker nog att vi är murriga, snorkiga och inbundna, skrattar Ulla-Maj.

- Många av dem skulle aldrig låta sina döttrar gå halvnakna som många unga flickor gör här. Det är ett tecken på att de respekterar sina kvinnor – tvärtemot vad många tror, säger Stina.

Fördomarna fick symboliskt brinna till aska

Ljuståget ledde över bron till Fjärdskär där en brasa hade tänts i rastplatsens grill. Replots Röda Kors -avdelning hade förberett med korv och grillspett. Bänkarna runt brasan fylldes genast av vandrare som ville mota marskylan och snart spred sig en trevlig värme och stämning i grillstugan.

Lena Valkeakari, samordnare för Röda Korsets ungdoms- och samhällsverksamhet, uppmanade de församlade att skriva ner sina fördomar på lappar, som sedan samlades i en tunna. När evenemanget började lida mot sitt slut och det var dags att återvända hem, stjälptes tunnans innehåll på brasan och fördomarna fick symboliskt brinna till aska.

Charlotta Stoor, ordförande för Replots avdelning, säger att årets ljusvandring har samlat fler deltagare än förr. Avdelningen har ordnat ljusvandring sedan 2001, dock inte varje år. Ljusvandringen mot rasism är enligt Chalotta ett bra sätt att utnyttja bron på.

Text: Karin Dahlström