Månadens frivillig: Beroende av att hjälpa

Sari Ikävalko
Sari Ikävalko

Månadens frivilliga Suvi Aunala kan inte föreställa sig att åka förbi någon som behöver hjälp.

Månadens frivillig

De är vänner till ensamma. De tränar sina färdigheter i första hjälpen så att de kan agera då det gäller på riktigt. De stöder unga och tar tag i insamlingsbössan då en katastrof inträffar. De är Finlands Röda Kors frivilliga och har alla sin egen historia. Som en del av det Europeiska frivilligåret 2011 lyfter vi varje månad fram en hjälte bland de 45 000 frivilliga som gör vårt hjälparbete möjligt.

Suvi Aunala, 31, från Tikkakoski, blev rödakorsfrivillig redan vid 14 års ålder och har inte vikit av från den vägen.Först var hon med i en första hjälpen-grupp, men de senaste 13 åren har hon varit pistjour.

– Jag gick med i Röda Korsets första hjälpen-grupp för att jag ville veta om jag kunde göra hjälpande till ett yrke, säger Aunala.

Idag är hon både pistjour och kontaktperson i backen i Riihivuori i Muurame.

– Jag har alltid åkt slalom och om jag samtidigt kan förkovra mina kunskaper i första hjälpen och hjälpa människor så skulle det ju vara dumt att inte hjälpa om man kan.Och så får man vara utomhus också, konstaterar hon.

Träffade sin man på pistjourkursen

Aunala tillbringar alla vintrar i pisten och de flesta jourpassen gör hon i Muurame och Riihivuori, men hon förekommer också i backarna i Laajavuori.Som mest har hon haft jour i pisten i 100 timmar en och samma vinter, men i år gör en liten baby att mamma syns mindre i backarna.Aunala är sjukskötare till yrket och vårdledig som bäst, men hon utbildar ändå nya förmågor till pistjour.

– Jag är kontakt person för Riihivuori och där kommer jag att hälsa på varje vecka.Jag har blivit beroende, erkänner Aunala.

Hennes man är också pistjour och deras äldsta barn gillar också att susa ner för backar, så familjen är en bekant syn i pisten.Aunala träffade sin man på en pistjourkurs i tiden – senare fortsatte romansen i backarna.

– Den yngre får vänta några år till på att få vara med och åka, konstaterar Suvi Aunala.

Emellanåt får hon tillbringa hela dagen i backen utan insats – alla dagar inträffar det inte någon olycka.I genomsnitt är antalet patienter en per dag och oftast är det en kille på 15–20 år.

Antalet olyckor har halverats

Till all tur har inga värre olyckor inträffat under Aunalas jourturer:det är mest småskador och blessyrer som sysselsätter jourhavande.Ett par skidåkare har drabbats av svårare skador, de har fått skickas till sjukhus med misstänkt lår- eller vadbensbrott.

– I synnerhet den första tiden förekom det många huvudskador och svimningsfall.Antalet olyckor har minskat otroligt:för tio år sedan inträffade hundra olyckor per år, förra året var det bara 35.

Aunala tror att den positiva utvecklingen beror på att allt fler använder hjälm och utrustningen har blivit säkrare. Den som har jour måste ändå vara alert och på hugget, för vad som helst kan hända.Om de egna kunskaperna inte räcker till är det viktigt att se till att den drabbade söker hjälp på annat håll.

– För många är det väldigt viktigt att det finns pistjour i backen.Jag har redan lärt mig att se när det barkar åt fel håll.I en liten pist kan man hjälpa snabbt även om man inte råkar vara intill när olyckan inträffar, säger hon.

Trots att Suvi Aunala har trivts i pisten i tiotals år har hon själv inte hamnat i en olycka.

– Otroligt nog, skrattar hon.

 

Bli pistjour!

Sex pistjourkurser ordnas på olika håll i Finland under vintern.Pistjourkursen (2 dagar) kostar 160 euro och repetitionskursen (1 dag) 60 euro.

Helsingfors och Nylands distrikt:

  • Talma 14-15.1.2012

Mer information och bindande anmälning:riikka.and(at)punainenristi.fi

Västra Finlands distrikt:

  • Laajavuori 10–11.12.2011 (anmälan senast 1.12.2011)
  • Kaustinen 10–11.12.2011 (anmälan senast 1.12.2011)
  • Joupiska 10–11.12.2011 (anmälan senast 1.12.2011)
  • Parra 14–15.1.2012 (anmälan senast 5.1.2012)

Mer information och bindande anmälning:virve.karling(at)punainenristi.fi

Uleåborgs distrikt:

  • Ruka 19–20.11.2011

Mer information och bindande anmälning:pirkko-liisa.laitinen(at)punainenristi.fi