Ledaren byts ut, hälsoarbetet fortsätter

Ri Choi Bom
Fotograf: Ri Choi Bom

Finlands Röda Kors har stött hälsovården i Nordkorea i närmare femton års tid.

Nordkoreas statsöverhuvud Kim Jong-il avled i lördags och han efterträds av sin yngsta son Kim Jong-un

– När jag var på väg till lunch idag såg jag gråtande människor på gatorna.Det handlar om ett nationellt trauma, säger Jim Dawe, programkoordinator för internationella Röda Korset i Nordkorea.

Trots landssorgen har människorna fortfarande behov av hjälp från Röda Korset.I Nordkorea har Finlands Röda Kors under de senaste åren övergått från att ge nödhjälp till mer långsiktigt utvecklingssamarbete.

Kim Jong-il närvarande i vardagen

Den erfarna biståndsarbetaren och sjukskötaren Raija Andersén återvände i augusti från en kommendering i Nordkorea.Hon har fortfarande starka minnen från det slutna landet.

– Jag hörde på nyheterna klockan åtta att Kim Jong-il hade dött.Jag blev förvånad över hur starkt jag reagerade på det beskedet.Jag tänkte, har det hänt nu!För nordkoreanerna är det en alldeles förfärligt stor nyhet.Kim Jong-il var närvarande i människors vardag och liv.

Å arbetets vägnar förde Andersén inga politiska samtal med någon, men trots det var den avlidne ledaren en person som förekom i det vardagliga arbetet.

– Folk upprepade gärna hans anvisningar för livet och hans uttalanden.Det fanns alltid minnesmärken på de platser som Kim Jong-il hade besökt.

Bättre hälsa med långsiktigt arbete

Det finns ett omfattande nätverk av kliniker för bashälsovård, men största delen av dem har bristande utrustning.I det projekt som Finlands Röda Kors stöder förses kliniker och sjukhus med sjukvårdsapparatur och -materiel.

– Medicinutdelning är en del av programmet som direkt påverkar människors vardag.Vi delar ut mediciner och sjukvårdsutrustning därför att det är skriande brist på allting i Nordkorea, berättar Andersén, som har jobbat som hälsovårdskoordinator inom projektet.

Röda Korset stöder också fortbildningen av läkare, så att lokala läkares kunskaper uppdateras.Utbildningen har i synnerhet fokuserat på bättre hälsovård för barn och kvinnor samt gravida.

Genom ett ansenligt frivillignätverk och första hjälpen-punkter i byarna sprids information om bland annat vård av diarrésjuksomar och infektioner i andningsorganen, hur man förebygger malaria och tuberkulos. Dessutom förbättras nordkoreanernas kunskaper i första hjälpen.

– Den samhällsbaserade utbildningen i första hjälpen har fått ett väldigt gott mottagande. Frivilliga kartlägger situationen i byarna och slår fast vilka riskfaktorer som finns.Därefter ser man hur man kan förbättra läget på egen hand och vad som kräver insatser utifrån.

Röda Korset en av få som fungerar i landet

Att få hjälpen att nå fram i en avvikande politisk situation är krävande.Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen är en av få humanitära organisationer som verkar i Nordkorea.

Nordkoreanska Röda Korsets nationella förening är välfungerande och har stor spridning. År 1997 bad Nordkorea för första gången om internationellt bistånd och Finlands Röda Kors var bland de första att bistå landet.

Röda Korset hälsovårdsarbete i Nordkorea når mer än åtta miljoner människor.Uppgiften som hälsovårdskoordinator har efter Raija Andersén tagits över av en annan finländsk biståndsarbetare.