Katastroffonden bidrar med 200 000 euro för hjälp efter skalvet i Haiti

Finlands Röda Kors katastroffond bidrar med 200 000 euro för att hjälpa offren för jordskalvet i Haiti. Pengarna används inom Röda Korsets biståndsoperation i Haiti. Finländska givare gör det möjligt att hjälpa med pengar ur katastroffonden.

Finlands Röda Kors katastroffond bidrar med 200 000 euro för att hjälpa offren för jordskalvet i Haiti. Pengarna används inom Röda Korsets biståndsoperation i Haiti. Finländska givare gör det möjligt att hjälpa med pengar ur katastroffonden.

Finlands Röda Kors lämnar också in en ansökan om finansiering av biståndsarbete i Haiti till utrikesministeriet.

Frivilliga i Haitis Röda Kors fortsätter arbetet för att rädda skalvoffer. I Finland reder Röda Korset som bäst ut om man skall skicka biståndsarbetare eller materiellt bistånd från Finland till Haiti.

I Haiti behövs för närvarande snabbt nödinkvarteringsmateriel och utrustning för renande av dricksvatten. Det finns också ett omedelbart behov av räddningsmanskap och hälsovårdsutrustning. Internationella Röda Korset har berett sig på katastrofer genom att lagra utrustning för akut hjälp för cirka 3 000 familjer i Haiti. I Port-au-Prince-området finns det ändå hjälpmateriel för bara cirka 500 familjer, vilket innebär att behovet av hjälp är stort.

Röda Korset har hjälpt de drabbade i Haiti sedan jordbävningen inträffade. Frivilliga i Haitis Röda Kors började genast rädda människor som fastnat i rasmassorna eller skadats i skalvet. Internationella Röda Korset har skickat en bedömningsgrupp till området och på basis av de uppgifter som gruppen ger fattas också beslut om vilken form av hjälp som Finlands Röda Kors bidrar med.

Den kraftiga jordbävning som drabbade Haiti i närheten av huvudstaden Port-au-Prince på tisdagen orsakade omfattande skador i västra halvklotets fattigaste land. Flera tusen människor bedöms ha fastnat i rasmassorna. Antalet döda befaras bli högt.

Hjälp oss att hjälpa!

Ge ett bidrag per telefon:
0600 12220 (19,95 e / puh. + pvm)
0600 12210 (9,85 e / puh. + pvm)

Stöd Finlands Röda Kors biståndsarbete genom ett bidrag till katastroffondens konto. Kontonumret 221918-68000.

Ge ett bidrag på webben

Mer information om situationen i Haiti finns på Rödakors- och rödahalvmånefederationens webbplats