Insamlingen Jul i sinnet inbringade över en miljon euro

Insamlingen Jul i sinnet ordnades i år för fjortonde gången och den inbringade 1 034 827 euro, vilket är det bästa resultatet i insamlingens historia. Insamlingsmedlen användes till att köpa 15 000 presentkort till mindre bemedlade barnfamiljer i hemlandet. Varje familj fick ett presentkort på 70 euro att köpa julmat för.

Insamlingen Jul i sinnet ordnades i år för fjortonde gången och den inbringade 1 034 827 euro, vilket är det bästa resultatet i insamlingens historia. Insamlingsmedlen användes till att köpa 15 000 presentkort till mindre bemedlade barnfamiljer i hemlandet. Varje familj fick ett presentkort på 70 euro att köpa julmat för.

Jul i sinnet-insamlingen ordnas av Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund (MBF). Insamlingen genomfördes i samarbete med Yles Morgon-tv, Yles radiokanaler Radio Vega och Radio Suomi samt Kesko. MBF och Röda Korset valde ut de hjälpbehövande familjerna.

Insamlingsresultatet för Jul i sinnet har ökat varje år. Den summa som behövs för presentkorten samlas varje år in under det årets insamling tillsammans med de bidrag som har inkommit efter att föregående års insamling avslutades. Bidragen till insamlingen Jul i sinnet används i sin helhet till presentkorten. Organisationerna och Yle ansvarar för insamlingskostnaderna.

– Företag av olika storlek har deltagit i insamlingen i år. Företag har tydligt hittat sitt sätt att hjälpa genom insamlingen Jul i sinnet, många har varit med i flera års tid, säger Röda Korsets medelsanskaffningschef Tuula Colliander.

– Ett stort tack går också till alla de tusentals privata givare för vilka det är viktigt att hjälpa barnfamiljer, fortsätter hon.

15 000 presentkort delades ut

Insamlingen Jul i sinnet delade även i år ut sammanlagt 15 000 presentkort till mindrebemedlade barnfamiljer och barnfamiljer i trångmål i Finland. Presentkorten var värda 70 euro. Organisationernas lokalavdelningar och -föreningar valde ut vilka familjer som fick presentkort. Presentkorten delades ut till familjer i kris som är i behov av stöd eller till familjer med ekonomiska problem som orsakats av till exempel sjukdom, arbetslöshet eller föräldrarnas små inkomster.

Familjerna som har fått ett presentkort har tack vare presentkortets 70 euro möjlighet att skaffa sig något sådant till julbordet som de i annat fall inte hade haft råd med. För många familjer är till exempel färska frukter en lyx. Om julens matutgifter har täckts med hjälp av presentkortet kanske familjerna har haft råd att köpa små julklappar till barnen.

– Efterfrågan efter presentkort har varit mycket större än vad man har kunnat stå till tjänst med inom ramen för insamlingen Jul i sinnet, säger Röda Korsets medelsanskaffningschef Tuula Colliander.