Hungerdagens bössinsamling gav 800 000 euro – insamlingen fortsätter till slutet av oktober

Rödakorsfrivilliga med insamlingsbössor på en gata i Åbo.

Under Hungerdagens bössinsamling samlades omkring 800 000 euro in till Röda Korsets katastroffond. 

På Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Röda Korsets katastroffond. Tack vare medlen som samlas in på Hungerdagen har Röda Korset beredskap att hjälpa katastrofoffer både i Finland och utomlands. Just nu är behovet av hjälp ute i världen särskilt stort i till exempel Haiti och Afghanistan.

– Behovet av hjälp har varit enormt i Haiti efter jordbävningen. Sjukhus, hem, skolor och vägar förstördes i jordbävningen, och många förlorade anhöriga och skadades, säger Tiina Saarikoski, direktör för den internationella biståndsverksamheten.

Saarikoski understryker att varje bidrag till katastroffonden är viktigt och möjliggör snabb hjälp till dem som behöver.

Efter jordbävningen skickade Finlands Röda Kors först biståndsarbetare och senare ett fältsjukhus till Haiti. På sjukhuset kan man vårda förutom människor som skadats i jordbävningen även barn och vuxna som blir sjuka mitt under katastrofen, gravida och födande kvinnor samt människor med långvariga sjukdomar.

– Med hjälp av medlen som samlas in på Hungerdagen hjälper vi för närvarande även i Afghanistan, där fattigdom, 40 år av krig, brister i hälsovårdstjänsterna samt effekterna av klimatförändringen och coronapandemin försvårar människornas liv, säger Saarikoski.

I hemlandet upprätthålls beredskapen att hjälpa vid olyckor och efterspaningar efter försvunna personer med hjälp av katastroffonden. Vid plötsliga kriser bistår Röda Korset de finländska myndigheterna. Utbildade frivilliga erbjuder psykiskt stöd till personer som drabbats av en kris och ger till exempel materiellt stöd till personer som förlorat sitt hem i en brand.

Du hinner ännu ge ett bidrag till Hungerdagen

Hungerdagens bössinsamling ordnades förra veckan, och frivilliga sågs på gatorna och olika jippon runt om i Finland. I år blev olika sätt att ge bidrag utan kontanter, såsom mobilbetalningar, ännu populärare och fick beröm av förbipasserande. Folk upplevde också att det var viktigt med de fysiska mötena.

– Bössinsamlingen är en viktig del av Hungerdagen och ett lättillgängligt sätt både att delta som frivillig och att ge ett bidrag. För många av våra frivilliga är Hungerdagen ett viktigt sätt att delta i organisationens verksamhet. Ett varmt tack till alla som deltagit i insamlingen, säger Sirpa Solehmainen, direktör för medelanskaffning.

Du kan ge ditt bidrag till Hungerdagen på nätet fram till slutet av oktober.

Du kan dessutom stödja Röda Korsets katastroffond genom att köpa reflexen Hjälpens kedja av Röda Korset. Reflexen Hjälpens kedja säljs i S-gruppens matvaruaffärer och Tokmannis varuhus fram till slutet av året.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Delta i Hungerdagsinsamlingen
Delta i Hungerdagsinsamlingen
Bli digital insamlare på Hungerdagen
Bli digital insamlare på Hungerdagen