Hjälpen når redan nödlidande i Pakistan

Biståndsinsatserna i Pakistan inleddes när de första översvämningarna började i provinsen Baluchistan för en dryg vecka sedan.

Internationella Röda Korset skickar en grupp på åtta personer till Pakistan för att kartlägga behovet av hjälp i det översvämningsdrabbade landet. Internationella Röda Korset har dessutom vädjat om katastrofbistånd till ett värde av 12 514 600 euro till de delar av Pakistan som har drabbats av översvämningar.

Upp till 175 000 människor kommer enligt beräkningar att nås av hjälpen, som enligt planerna skall skickas direkt till det värst drabbade området i nordvästra Pakistan.

Biståndsinsatserna i Pakistan inleddes när de första översvämningarna började i provinsen Baluchistan för en dryg vecka sedan.

Pakistans Röda Halvmåne har skickat utrustning för att koka vatten, filtar och tält till en del av de översvämningsdrabbade invånarna i regionen.

Den pakistanska armén har hjälpt till i räddningsarbetet genom att använda helikoptrar för att föra människor i trygghet.

Mat och vatten främsta behoven

Biståndsarbetare Pertti Salmela konstaterar att många vägar som var oframkomliga på grund av vattenmassorna har kunnat röjas, vilket gör att hjälpen nu snabbare når fram till de behövande. I första hand har man arbetat med att leverera livsmedel och rent vatten till de drabbade.

– Efter en översvämning finns det alltid en risk att epidemier sprider sig så det som är allra viktigast är att människorna får tillgång till tryggt dricksvatten. Om orent vatten orsakar sjukdomsfall är det väldigt allvarligt, säger Salmela.

 I översvämningsområdena bokför man nu hur folk mår, så att man så snabbt som möjligt kan reagera på eventuella smittsamma sjukdomar.

 Översvämningarna i Pakistan har hittills berövat mer än tusen människor livet.

Dessutom lever 2,5 miljoner människor i usla förhållanden i de delar av landet som har drabbats av översvämningarna.

Tusentals människor uppges ha mist allt de ägde i de värsta översvämningarna i Pakistans historia.

Vattenmassorna kom som en överraskning

Pakistanierna är vana vid översvämningar, konstaterar Salmela, men de översvämningar som orsakades av förra veckans monsunregn verkar ha kommit som en överraskning för många invånare. Hela byar uppges ha spolats bort av vattenmassorna.

– Det verkar som om folk inte hade varit förberedda på en häftig översvämning av det här slaget. Experterna kunde nog förutspå att monsunregn var på kommande, men i ett land som Pakistan betyder det inte att informationen nödvändigtvis har nått alla som borde ha fått den.

Enligt Salmela kan ett problem också ha varit att man inte har förstått att ta översvämningsvarningarna på tillräckligt stort allvar.

De störtregn som väderleksrapporterna utlovar för de närmaste dagarna tyder inte på att en förbättring är att vänta. Situationen i provinsen Sindh har tillsvidare inte beskrivits som kritisk, men när vattenmassorna under de närmaste dagarna rör sig söderut befarar man att situationen förvärras även där.

Din hjälp behövs!

Lämna ditt bidrag på katastroffondens konto 221918-68000
Märk ditt bidrag "Pakistan"

Bidra på nätet

 Gör en telefondonation
0600 12220 (20 €/samtal + lna)
0600 12210 (10 € e/samtal + lna)