Hjälp till Asien

Röda Korset tackar för gott samarbete i Asien-katastrofen. Finlands Röda Kors fortsätter sina samarbetsprojekt i Sri Lanka och Thailand. Röda Korsets Asien-insamling inbringade 25,6 miljoner euro. Dessutom är man med och finansierar återuppbyggnadsarbetet i hela det drabbade området genom internationella Röda Korset.

Finlands Röda Kors anser att den flodvågsrapport som publicerades i dag innehåller nyttig information som kan hjälpa att utveckla inte bara Röda Korsets utan hela Finlands katastrofberedskap. Röda Korset tackar alla parter i både Thailand och Finland för att samarbetet fungerat så väl.

– Alla utredningar som bidrar till att hjälpa människor är välkomna, säger Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula. – Vi bygger som bäst upp ett nytt fältsjukhus och utvecklar kommunikationssystemet.

Sammanlagt 45 av Finlands Röda Kors biståndsarbetare arbetade i Thailand under den första veckan efter katastrofen. De letade efter finländska resenärer, tog hand om dem och följde dem hem.

I Finland höll Röda Korsets frivilliga och psykologer jour på Helsingfors-Vanda flygfält fram till 5.1. Dessutom organiserades telefonjour för psykiskt stöd samt krismöten.

Fin hjälp från thailändarna

– Både de thailändska myndigheterna och Thailands Röda Kors hjälpte på ett berömvärt sätt de lokala invånarna och turisterna, framhåller Kalle Löövi, chef för Finlands Röda Kors internationella bistånd.

– Sjukhus och hälsovårdsstationer fungerade på gränsen till vad de klarade av. Sjukvårdsteam från alla delar av landet anlände för att hjälpa. Tusentals av Röda Korsets frivilliga hjälpte också till genast från första stund.

Hjälpen pågår åtminstone till år 2010

Internationella Röda Korsets hjälpinsatser fortsätter åtminstone till år 2010 i hela det område som drabbades av flodvågskatastrofen. Ungefär en miljon människor får hjälp.

Finlands Röda Kors fortsätter sina samarbetsprojekt i Sri Lanka och Thailand. Dessutom är man med och finansierar återuppbyggnadsarbetet i hela det drabbade området genom internationella Röda Korset.

Mer än 2 000 människor fick vård på det fältsjukhus som skickades till Sri Lanka i årsskiftet. Nu bygger man hem för hundratals familjer som bor i flyktingläger i Ampara-området.

Dessutom bygger man två regionsjukhus, medan en hälsovårdscentral renoveras. I byarna i området inleds hälsovårdsupplysning samt utbildning i katastrofberedskap. I Sri Lanka finns för närvarande sex av Finlands Röda Kors biståndsarbetare.

I Thailand har nio sjukhus i provinsen Phang Nga försetts med ambulanser. Följande steg är att skaffa material och utrustning till sjukhusen samt att effektivera första hjälpen- och hälsovårdsupplysningen i området. En av Finlands Röda Kors biståndsarbetare finns för närvarande i Thailand.

Hemma i Finland ordnas sammanlagt 15 stödträffar för anhöriga till personer som omkommit eller försvunnit i flodvågskatastrofen.

Röda Korsets Asien-insamling inbringade 25,6 miljoner euro. Dessutom har utrikesministeriet bidragit med 2,5 miljoner och inrikesministeriet med 204 000 euro.