Hälsofostran för en hel by

Vanja Baumberger / ICRC
Benata Kessely, ICRC-befullmäktigad barnmorska, utbildar bybarnmorskor på Vezelakliniken i Lofta-regionen i Liberia.
Fotograf: Vanja Baumberger / ICRC

Internationella Röda Korsets program för bybarnmorskor förbättrar den allmänna hygienkunskaperna i norra Liberia.

Då det fjorton år långa inbördeskriget i Liberia fick sitt slut år 2003 hade landet den högsta spädbarnsdödligheten vid förlossning i världen, och landet befann sig i ett kaos efter kriget. Speciellt regionen Lofa i norra Liberia hade lidit av konflikten: området hade förvildats och en stor del av invånarna hade flytt till grannlandet Guinea. Regionen erbjöd ingen offentlig service för sina invånare och det var svårt att få tag på professionella barnmorskor och läkare.

Internationella Röda Korset (ICRC) inledde direkt efter krigets slut ett samarbete med den offentliga sektorn i Liberia för att bygga upp primärhälsovården. Till exempel har man reparerat sjukvårdskliniker i Lofta och bybarnmorskor har fått utbildning genom Trained Traditional Midwife-programmet. Sedan 2003 har ICRC utbildat hundratals bybarnmorskor och programmet fortsätter nu under ledning av Liberias hälsovårdsministerium.

– Det närmaste sjukhuset för invånarna i Lofa ligger i centrala Liberia på flera dagars reseavstånd. Alla har inte råd att betala för resorna eller läkarbesöken. Eftersom kvinnorna ändå föder hemma i sina byar så är det förnuftigt att utbilda bybarnmorskor och lära dem känna igen tecken på försvårande omständigheter så att de kan sända de gravida kvinnorna vidare till klinikerna vid behov, berättar Röda Korsets biträdande direktör för internationella hjälpinsatser Päivi Laurila.

Till utbildningsprogrammet för bybarnmorskor väljs kvinnor som är åtminstone 30 år gamla, själva mödrar, som tidigare har verkat som bybarnmorskor och som kan förbinda sig till utbildningen för ett halvt år.

–I Liberia har traditionen med bybarnmorskor alltid funnits, då kvinnor ställt upp för varandra vid förlossningar. Bykollektivet väljer en barnmorska som åtnjuter respekt, förklarar Laurila.

I förlossningsförpackningen finns det inte ens tråd

De utbildade bybarnmorskorna uppdaterar sina kunskaper och färdigheter hela tiden. Varje månad får de träffa en professionell barnmorska och rapporterar muntligt eller skriftligt om de ingrepp som de utfört och hur de rådgivit byborna. De rapporterar också om de döda, eftersom det inte finns något fungerande folkbokföringssystem i Liberia.

– Betyget som de får för utbildningen är inget offciellt diplom, men bybarnmorskorna själva uppskattar det. En 75-årig kvinna som verkat 40 år som bybarnmorska var harmsen över att hon inte hunnit anmäla sig till utbildningen, berättar Laurila.

 

Röda Korset donerar också hygienutrustning för förlossningar till de som avklarat utbildningen. Förpackningen innehåller ett ämbar, en plastmatta för förlossningar, en lockförsedd skål, handskar, bett för rakapparat, gasbinda och bomullsdukar.

– Hygienutrustningen är ämnad för hela samhället och innebär samtidigt hälsofostran för byn. Förpackningen innehåller ingen kirurgisk utrustning överhuvudtaget, inte ens sytråd. Barnmorskorna får inte verka som läkare på något sätt, säger Laurila.

Barnmorskorna har lärt sig vikten av handtvätt och använder inte samma utrustning för flera ingrepp. Utbildningen av en bybarnmorska betyder att hygiennivån för hela byn förbättras.

– Utbildade barnmorskor säkrar basservicen. Programmet är det första steget mot målet att skapa ett fungerade hälsovårdssystem i hela landet.

Övervakning är svårt

Helt problemfritt är systemet med bybarnmorskor ändå inte.

– Bristen på övervakning är ett problem, eftersom vem som helst kan starta en privatklinik i Liberia. I de övriga regionerna har projektet med bybarnmorskor inte lyckats lika bra som i Lofta, eftersom man börjat bygga fölossningshus åt barnmorskorna. Utmaningen är att få dem att förstå att deras medicinska kunskaper är begrändsade, konstaterar Laurila.

För varje område måste man skräddarsy åtgärderna för att få ner dödlighetssiffrorna vid förlossningar. Vilket som är det bästa sättet att utveckla området påverkas av omständigheterna och kvinnornas utbildningsnivå. Finlands Röda Kors stöder det samhällsbaserade hälsoprogrammet i Liberia, vars målsättning är att förbättra liberianernas hälsotillstånd för gott genom att hjälpa svagaste i samhället.