Haiti-insamlingen har inbringat 2,5 miljoner euro

Finländarna har under de två första veckorna av Finlands Röda Kors Haiti-insamling donerat 2,5 miljoner euro till insamlingen. Hittills har man tack vare finansiering från Finlands Röda Kors katastroffond, utrikesministeriet och ECHO kunnat skicka en mobil klinik, en operationssal och en bäddavdelning med 100 bäddplatser för ett fältsjukhus samt biståndsmateriel och sammanlagt 34 biståndsarbetare till Haiti.

Finländarna har under de två första veckorna av Finlands Röda Kors Haiti-insamling donerat 2,5 miljoner euro till insamlingen. Hittills har man tack vare finansiering från Finlands Röda Kors katastroffond, utrikesministeriet och ECHO kunnat skicka en mobil klinik, en operationssal och en bäddavdelning med 100 bäddplatser för ett fältsjukhus samt biståndsmateriel och sammanlagt 34 biståndsarbetare till Haiti.

Den mobila kliniken har varit verksam i Haitis huvudstad Port-au-Prince i tio dagar. Under den tiden har kliniken hunnit ta emot och ge vård till mer än 1 300 patienter. I genomsnitt har man skött om 150 patienter per dag. Sammanlagt når Röda Korsets hälsovårdstjänster i Haiti dagligen mer än 500 patienter.

– Bland de vanligaste skadorna är krosskador, djupa och inflammerade sår, hudproblem och infektioner i andningsorganen. Svampinfektioner, diarré och kolera är tyvärr också vanliga, berättar det finländska klinikteamets ledare Marla Nykyri.

Det tysk-finländska fältsjukhuset skall kunna börja ta emot patienter den här veckan. Biståndsarbetare har jobbat med att få igång sjukhuset sedan veckoslutet och man väntas kunna öppna dörrarna på torsdag. När sjukhuset fungerar helt och fullt kan det sköta sjukvården i en stad som Tammerfors, alltså 200 000 människor.

Företagen engagerade i insamlingen – hjälp behövs fortfarande

Under den senaste veckan har företag engagerat sig i insamlingen på ett betydande sätt. Först var det små och mellanstora företag som bidrog på olika sätt. Nu har även storföretag gett sitt stöd till insamlingen.

– Det har varit speciellt fint att se att alla företag vill vara med på sitt sätt. När ett företag väljer att utmana alla sina konkurrenter att delta i insamlingen väljer ett annat företa gatt ge en viss summa för varje affär man gör, förklarar Finlands Röda Kors medelsanskaffningsplanerare Anna Laurinsilta.

Nu behövs hjälp ännu för akut katastrofbistånd och till exempel för nödinkvartering. Mer än en miljon människor har tvingats lämna sina hem som en följd av jordskalvet den tolfte januari. Finlands Röda Kors har beredskap att skicka mer bistånd till Haiti, bland annat tält och andra förnödenheter.

– Med tanke på regnperioden i början av april och orkansäsongen i juni så behövs snabba och hållbara lösningar. Orkaner, översvämningar och torka är vardag på Haiti och människorna där behöver hjälp för att överleva, säger Paula Uski, koordinator av internationellt bistånd på Finlands Röda Kors.

Finlands Röda Kors har som bäst en anställd i Haiti som på ort och ställe bedömer hurdan hjälp Haiti behöver efter att nödhjälpsskedet är över.
 

Största biståndsoperationen sedan tsunamin

Omfattningen av Röda Korsets biståndsoperation i Haiti är att jämföra med biståndsinsatserna efter tsunamin i Asien 2004. Som bäst har Röda Korset 500 biståndsarbetare på plats i Haiti utöver 10 000 frivilliga från Haitis Röda Kors. De frivilliga började hjälpa skalvoffren genast efter skalvet.

Röda Korset hittills skickat 547 ton biståndsmateriel till Haiti. Tält, filtar, presenningar, köksutrustning, vattenkanistrar och hygienpaket har delats ut till tiotusentals hjälpbehövande. Röda Korset producerar närmare en halv miljon liter rent vatten per dag. Dessutom har Röda Korset hjälp familjemedlemmar som har kommit ifrån varandra i samband med skalvet att hitta varandra igen.

 

Din hjälp behövs!

Ge ett bidrag till katastroffondens konto, 221918-68000

Ge ett bidrag på webben

Gör en telefondonation
0600 12220 (19,95 e/samtal + lna)
0600 12210 (9,85 e/samtal + lna)

Mer information om läget i Haiti:

På Finlands Röda Kors webbplats

På internationella Röda Korsets webbplats