Haiti – en sammanfattning

12 januari. Ett jordskalv inträffar i Haiti den 12 januari och följden är en nästan total förödelse. Mer än hälften av byggnaderna i huvudstaden Port-au-Prince förstörs och över 200 000 människor mister livet. Röda Korset uppskattar att tre miljoner människor drabbas av skalvet i ett land som hör till de fattigaste i västvärlden.

12 januari

Ett jordskalv inträffar i Haiti den 12 januari och följden är en nästan total förödelse. Mer än hälften av byggnaderna i huvudstaden Port-au-Prince förstörs och över 200 000 människor mister livet. Röda Korset uppskattar att tre miljoner människor drabbas av skalvet i ett land som hör till de fattigaste i västvärlden.

13 januari

Finlands Röda Kors bidrar med 200 000 euro ur katastroffonden för att hjälpa människorna i Haiti.

15 januari

Bara två dagar senare är Finlands Röda Kors första biståndsarbetare redan på väg till Haiti för att koordinera arbetet på flygfältet. Ytterligare åtta biståndsarbetare packar sina saker och reser iväg följande dag. Logistikcentret i Tammerfors förbereder sig på att skicka iväg en mobil klinik.

19 januari

Den mobila kliniken inleder sitt arbete i Port-au-Prince med en personal på sju personer med utbildning inom hälsovården. Kliniken tar emot ungefär hundra patienter per dag. Samtidigt förbereder man sig på att skicka ett fältsjukhus till Haiti. Sjukhuset ska ha en bäddavdelning på sammanlagt 200 platser. Internationella Röda Korset förbereder sig på att hjälpa haitierna i minst tre års tid.

21 januari

Tjugofem av Finlands Röda Kors biståndsarbetare reser iväg från Helsingfors-Vanda flygfält till Haiti. Största delen av gruppen arbetar inom hälsovården: kirurger, anestesiologer, operationsskötare, sjukskötare och röntgenskötare.

23 januari

Finlands Röda Kors Haiti-insamling har under den första insamlingsveckan fått in 1,4 miljoner euro. Största delen av bidragen har kommit från privatpersoner.

27 januari

Finlands Röda Kors mobila klinik verkar i två olika stadsdelar i Port-au-Prince och har tagit emot sammanlagt 1225 patienter. Biståndsarbetarna gör sitt jobb i stekande hetta och varje kväll packas kliniken ihop i en bil. Varje dag väntar ytterligare ett par hundra hjälpbehövande utanför kliniktältet.

29 januari

Det tysk-finländska fältsjukhuset öppnar sina dörrar i staden Carrefour. Fältsjukhuset, som har fokus på kirurgi, kan erbjuda ungefär 200 000 invånare täckande hälsovårdstjänster. Den mobila kliniken som också skickades från Finland har under sina första tio dagar tagit emot 150 patienter per dag. Sammanlagt når Röda Korsets hälsovårdstjänster i Haiti nu mer än 500 patienter per dag. I Finland har Haiti-insamlingen inbringat 2,5 miljoner euro.

30 januari

Sammanlagt 34 biståndsarbetare från Finland har rest till Haiti.

17 februari

En dryg månad efter jordskalvet i Haiti kommer det fortfarande människor till Röda Korsets sjukhus som har skadats i skalvet och inte fått vård. Sammanlagt 3 600 patienter har fått vård på hälsostationer.

25 februari

Från Helsingfors-Vanda flygfält lyfter den största flygfraktförsändelsen i Finlands Röda Kors historia. En Boeing 747 har lastats full med nödinkvarteringsmaterial – tält, presenningar och filtar. Till Haiti skickas dessutom tre vattenreningsenheter, inkvarteringsmaterial för Röda Korsets biståndsarbetare, påfyllning av medicinskt material för Finlands Röda Kors mobila klinik som redan finns i Haiti, tre terrängfordon och två släpvagnar.

Hittills har 76 biståndsarbetare från Finlands Röda Kors rest till Haiti. De arbetar med hälsovård, teknik och logistik.

26 februari

Häftiga regn har svept över Port-au-Prince de senaste dagarna. Mer än en miljon hemlösa haitier tvingas sitta ute i regnet och marken förvandlas till lervälling. Den största biståndsförsändelsen i Finlands Röda Kors historia landar på flygfältet i Port-au-Prince kl 11.55 finsk tid den 26 februari.

25 mars

Närmare en miljon hemlösa haitier har nu fått presenningar, tält och byggmaterial. Finlands Röda Kors hjälper i bergsbyar i Haiti genom att dela ut presenningar och verktygsuppsättningar. Utdelningen av bistånd trappas upp eftersom regnperioden börjar i början av maj. Man kartlägger i vilket skick skadade byggnader är.

25 april

Finlands Röda Kors mobila klinik och det tysk-finländska fältsjukhuset tar fortfarande emot hundratals patienter per dag. Hundratusentals haitier lever i tält i flyktingläger.

5 juli

Röda Korsets mobila klinik fortsätter att erbjuda primärhälsovård. Tre finländare arbetar nu på kliniken. I början av augusti har fältsjukhuset tagit emot 47 000 patienter och den mobila kliniken 30 000 patienter.

1 september

Finlands Röda Kors och Tyska Röda Korset delar ut material för att bygga tillfälliga hem. I början av september har 2 300 familjer fått det material som behövs för att bygga ett tillfälligt hem. Dessutom satsar man nu på hälsofostran och undervisning i hygien i Haiti. Sedan januari har 34 000 haitier fått upplysning i hälsofrågor.

5 september

Haitierna förbereder sig på orkansäsongen i Karibiska havet. Röda Korset deltar i en kampanj som varnar haitierna för orkaner, översvämningar och jordskalv per SMS under orkansäsongen. Frågor om stormar besvaras per radio. Arbetet med att återuppbygga det skalvdrabbade landet fortsätter.

Finlands Röda Kors Haiti-insamling inbringade 4,2 miljoner euro.