Finlands Röda Kors startar en insamling för att lindra nöden i Myanmar – Hjälp genom att ge ett bidrag

Myanmarin Punaisen Ristin vapaaehtoiset sitovat loukkaantuneen miehen jalkaa ambulanssissa.
Fotograf: IFRC Asia Pasific area

Hundratusentals människor behöver omedelbar hjälp och hälsotjänster i Myanmar, där politiska spänningar orsakar våld och oroligheter. Du kan ge ett bidrag till insamlingen på många olika sätt.

Mellan den 9 och 16 juni kan det hända att du ser frivilliga för Finlands Röda Kors som samlar in pengar i sina bössor på gator och i butiker. De hjälper till att samla in medel för verksamheten för frivilliga för Röda Korset i Myanmar. I Myanmar har våldsamma oroligheter, coronaepidemin och växande fattigdom resulterat i ett behov av internationell nödhjälp.

I Myanmar hjälper Röda Korsets frivilliga vid till exempel ambulanstransporter och första hjälpen-punkter runt om i landet. Med hjälp av donationerna stöds även gratis kliniker i samhällen där invånarna inte har tillgång till hälsovård.

Spridningen av coronaviruset har orsakat enorma ekonomiska svårigheter i Myanmar. Tusentals människor har förlorat sitt arbete och sina inkomster. Samtidigt stiger priserna på basförnödenheter. Många har svårt att få basservice, såsom offentlig hälsovård. De som är särskilt utsatta är de som bor i städernas fattigaste områden.

Röda Korset i Myanmar är den största och en av få humanitära aktörer i landet som har tillträde till de samhällen som behöver hjälp. Röda Korset delar ut mathjälp och kontant bistånd. Med kontanter kan man köpa basförnödenheter och på så sätt stödja den lokala ekonomin.

Röda Korsets verksamhet styrs av principerna om humanitet, neutralitet och självständighet.

Bidra:

  • bidra online
  • Skicka meddelandet SPR till numret 16499 (15 €)
  • Via MobilePay till numret 10900
  • Via Pivo till numret 888500
  • Till kontot OP FI52 5000 0120 4156 73, referens 5539

Röda Korset förbereder sig för en utdragen kris

  • Målet med internationella Röda Korsets vädjan om nödhjälp till Myanmar är att uppfylla 236 000 människors humanitära behov under tio månader.
  • Över 2 000 frivilliga som utbildats av Röda Korset i Myanmar hjälper till vid första hjälpen-punkter runt om i landet. Sedan februari har över 3 000 personer redan fått hjälp.
  • Röda Korset förbereder sig för en utdragen kris genom att utöka den omedelbara och långvariga hjälpen i Myanmar.
  • Under de kommande månaderna stärker Röda Korset i Myanmar sina tjänster inom första hjälpen och primärvården samt lindrar familjernas ökande matbrist och fattigdom, till exempel genom att stödja näringar.
  • För den förestående monsunperioden förbereder man sig genom att placera förnödenheter i områden där cykloner och översvämningar kan försvåra livet ytterligare. Åren 2000–2019 var Myanmar ett av de tre länder som drabbades värst av extrema väderfenomen.

Finlands Röda Kors har bedrivit ett långvarigt biståndsarbete i Myanmar för att förbättra samhällenas hälsa och beredskap med hjälp av stöd från utrikesministeriet, Europeiska unionen och bidragsgivarna. För närvarande ligger fokus för hjälpen på att förebygga spridningen av coronaviruset.

Så här hjälper ditt bidrag
De donerade medlen används för hjälparbete