FRK-sjukhuset färdigt i Sri Lanka – Finlands Röda Kors avslutar tsunamihjälpen

Devaka Seneviratne/IFRC
Asien-insamlingen, som ordnades efter tsunamin, inbringade 26,7 miljoner euro. För pengarna har bland annat hus byggts i Sri Lanka.
Fotograf: Devaka Seneviratne/IFRC

Finlands Röda Kors (FRK) har under sju års tid hjälpt de asiatiska länder som drabbades av tsunamin i december 2004.

Chavakachcherins regionsjukhus i tamilområdets huvudstad Jaffna i Sri Lanka är färdigt att överlåtas för användning. Ännu för två år sedan var området en krigsskådeplats i inbördeskriget. Sjukhusbygget har finansierats av Finlands Röda Kors som en del av organisationens stora biståndsoperation efter tsunamin.

Det ursprungliga regionsjukhuset har varit i dåligt skick i åratal, både på grund av tsunamin och den interna lankesiska konflikten. Finlands Röda Kors inledde återuppbyggnaden av sjukhuset i augusti 2010.

– Sjukhusbyggnaden stod färdig i september i år och sjukhuset har utrustats under hösten. Sjukhuset är genast färdigt att tas i bruk när det överlåts i början av år 2012, lovar John Ekelund, chef för Finlands Röda Kors biståndsprogram i Sri Lanka.

Under det gångna året har två avdelningsbyggnader blivit klara. Byggnaderna inhyser bland annat en operationssal, en akutvårdsklinik, vårdavdelningar för kvinnor, män och barn, samt en tandläkarmottagning. Dessutom har sjukhuspersonalen fått en bostadsbyggnad.

Förutom sjukhuset i Jaffna har Finlands Röda Kors byggt två sjukhus och renoverat ett i Ampara-regionen i sydöstra Sri Lanka.

Finlands Röda Kors avslutar sin tsunamihjälp vid årsskiftet

Finlands Röda Kors har haft 31,6 miljoner euro till förfogande för sin hjälpverksamhet i södra Asien. Asien-insamlingen efter tsunamin inbringade 26,7 miljoner euro. Utrikesministeriet har finansierat hjälpen med 4,5 miljoner euro och inrikesminieriet med 0,2 miljoner euro.

Nu har beloppet använts i sin helhet. Sri Lanka har varit den största mottagaren av Finlands Röda Kors tsunamihjälp. Landet har fått hjälp för sammanlagt 19,2 miljoner euro. För medlen har man byggt nya sjukhus, bostäder, egnahemshus, vatten- och avloppssystem samt tvåtusen torrklosetter i områden där tsunamin orsakade förödelse.

I Thailand har Finlands Röda Kors använt näst mest av de insamlade medlen, det vill säga 6,4 miljoner euro. FRK:s största biståndsprojekt i Thailand har varit ett blodtjänstsystem, som FRK förverkligat tillsammans med Finlands Röda Kors Blodtjänst.

Dessutom har Finlands Röda Kors utvecklat Thailands sjöräddning tillsammans med Sveriges och Norges Röda Kors. Hundratals frivilliga och anställda har fått sjöräddnings- och förstahjälpsutbildning i Thailand. Sjöräddningscetralerna har fått kommunikationsapparatur och de anställda har utbildats för att använda den.

Utöver biståndsoperationerna i Sri Lanka och Thailand har även mindre summor använts för hjälparbetet i Indonesien, Singapore och på Maldiverna.

Kamratstödsprogrammet i hemlandet ett av de största

Vid katastroftillfället befann sig 3700 finländare i områdena som drabbades av tsunamin. Av dessa återvände ungefär 3300 personer till Finland med evakueringsflyg. Röda Korsets frivilliga förstavårds- och förstahjälpsgrupper och psykologer jourade på Helsingfors-Vanda flygplats och tog emot de evakuerade. Kläder delades ut till cirka 500 personer. Dessutom erbjöd organisationen samtalsstöd genom telefonjour och krisbehandlingsmöten.

När den akuta krisfasen klarats av, startades ett program med kamratstöd för dem som förlorat anhöriga och närstående i tsunamikatastrofen. Kamratstödsprogramet som arrangerades åren 2005–2007 är ett av de största som någonsin ordnats i Finland. För tsunamihjälpen i hemlandet, till exempel för kamratstödsprogrammet, har FRK använt 1,4 miljoner euro.