Finländskt och norskt fältsjukhus öppnade i Pakistan

Muzaffarabad i jordbävningsområdet i Pakistan har fått ett allmänsjukhus. Det fältsjukhus som Finlands och Norges Röda Kors skickade till området öppnade sina dörrar fredagen den 21 oktober.

Muzaffarabad i jordbävningsområdet i Pakistan har fått ett allmänsjukhus. Det fältsjukhus som Finlands och Norges Röda Kors skickade till området öppnade sina dörrar fredagen den 21 oktober.

Sjukhusets första två patienter var två unga kvinnor som båda hade svåra benbrott i benen.

Så fort patienterna genomgått en första kontroll inledde två operationsteam sitt arbete. I det skedet hade ytterligare ett par dussin skadade anlänt till sjukhuset.

Bland dem fanns också barn i behov av akut operationsvård. Utan operationer skulle de här patienterna ha omkommit eller blivit handikappade för gott.

Största delen av de patienter som anländer till fältsjukhuset under den första tiden är patienter som behöver opereras. I sjukhusets operationssal kan man genomföra två operationer samtidigt.

I personalen ingår tre operationsteam. Varje team består av en kirurg, en anestesiolog, en operationssköterska och en anestesisköterska.

Fältsjukhuset blev allmänsjukhus

Jordskalvet den åttonde oktober förorsakade mest skador i Kashmir i Pakistan. Skalvets epicentrum låg i Muzaffarabadområdet, där det bor 600 000 människor. Skadorna var mindre i grannländerna Indien och Afghanistan.

Redan söndagen den nionde oktober beviljade Finlands Röda Kors 200 000 euro ur katastroffonden för att bidra till biståndsarbetet. Samtidigt började man tillsammans med Norges Röda Kors förbereda sändandet av ett fältsjukhus till katastrofområdet.

De första finländska biståndsarbetarna och en del av fältsjukhuset kunde starta onsdagen den 12 oktober. Resten av sjukhuset skickades iväg följande dag.

Det finsk-norska fältsjukhuset blev ett allmänsjukhus i Muzaffarabad och betjänar ungefär 150 000–200 000 människor.

Förutom den viktiga operationssalen har sjukhuset också bland annat poliklinikmottagning, en mödravårds- och en inremedicinsk avdelning.

Hälsostation i floddalen

Finlands Röda Kors skickade också en hälsostation till Pakistan. Hälsostationen kan betjäna ett samhälle på cirka 20 000 människor. Det kommer att placeras i den svårframkomliga dal där floden Neelum slingrar sig fram.

Hälsostationen erbjuder bland annat poliklinikmottagning och mödravård.

I Kashmirområdet råder det skriande brist på grundläggande hälsovård, eftersom jordbävningen förstörde 26 sjukhus och 600 kliniker.

31 biståndsarbetare
Tillsammans med fältsjukhuset och hälsostationen reste sammanlagt 31 biståndsarbetare till Pakistan.

I gruppen finns läkare, sjukskötare, en farmaceut och teknisk personal.

Det finsk-norska fältsjukhuset verkar som Internationella rödakorskommitténs sjukhus.

Bilder: Helena Laatio och Rauli Virtanen