Finlands Röda Kors tsunamiprogram nära sitt slut

Sex år efter den enorma katastrofen i Asien har Finlands Röda Kors omfattande biståndsprogram i de länder som drabbades av tsunamin nästan nått sitt slut.

Sex år efter den enorma katastrofen i Asien har Finlands Röda Kors omfattande biståndsprogram i de länder som drabbades av tsunamin nästan nått sitt slut.

Den 26 december 2004 sattes vattenmassor i rörelse av en kraftig jordbävning under havet vid Sumatras västkust. Mer än 200 000 människor dödades av tsunamivågor i Indiska oceanen. Minst 1,8 miljoner människor i södra och sydöstra Asien miste sina hem. Katastrofen avbröt det som hade varit en lugn annandag jul och berörde även Finland djupt, eftersom 179 finländare fanns bland de döda. Efter en period av akut hjälp inledde Finlands Röda Kors år 2005 långsiktiga insatser både i hemlandet och i de länder som drabbades av tsunamivågorna och i Asien har arbetet fortsatt ända tills nu.

Vattensystem efter 50 år av torka

I Sri Lanka, som är den största mottagaren av Finlands Röda Kors tsunamibistånd, fortsatte arbetet i år bland annat med sjukhusbyggen. Ett färdigt sjukhus i staden Pottuvil i östra Sri Lanka överlämnades till de lokala myndigheterna i juli. Leveranserna av sjukhusutrustning kommer att avslutas före nyår.

Ett vattenprojekt i Hulannuge-området i landets östligaste landskap avslutades i juli. Inom ramen för projektet byggdes över 20 kilometer vattenledningar i ett vattensystem som förser 700 hushåll samt en skola och ett sjukhus med vatten.

– Hulannuge har lidit av vattenbrist i mer än 50 års tid. I området har det under det senaste kvartsseklet funnits mer än 20 olika projekt för att hitta en tillräcklig och dricksduglig vattenkälla för invånarna att använda. Finlands Röda Kors var den första som klarade av den uppgiften, berättar John Ekelund, som ledde biståndsprogrammet i Sri Lanka fram till hösten 2010.

År 2011 fortsätter arbetet i tsunamiområdet ännu med byggandet av ett sjukhus i Jaffna i norra Sri Lanka. Sjukhuset ska stå färdigt i vår.

– I Jaffnaområdet utvidgas regionsjukhuset i Chavakachcheri med två avdelningsbyggnader. I de nya byggnaderna finns bl.a. operationssal, förstahjälpenklinik, vårdavdelningar för kvinnor, män och barn samt en tandläkarmottagning. Till projektet hör också ett bostadshus för sjukhuspersonalen, berättar Ekelund.

Läs mer om Finlands Röda Kors tsunamibistånd år 2010

Donationsmedlen nästan slut

I december 2010 hade man använt 30,3 miljoner euro av de pengar som donerades till tsunamiprogrammet. Det innebär att i december fanns 1,1 miljoner euro kvar för tsunamihjälp. Finlands Röda Kors bedömer att resten av totalsumman på 31,4 miljoner euro kommer att användas under slutet av år 2010 och år 2011. Den största utgiften under år 2011 är ett sjukhusbygge i Jaffna i Sri Lanka.

Finlands Röda Kors Asien-insamling efter tsunamin inbringade totalt 26,7 miljoner euro. Dessutom bidrog utrikesministeriet med 4,5 miljoner euro och inrikesministeriet med 0,2 miljoner euro till tsunamihjälpen.

Den landvisa fördelningen av biståndsmedlen ser ut så här:

Sri Lanka 18,4 miljoner euro Thailand 6,6 miljoner euro Indien 0,5 miljoner euro Indonesien 0,4 miljoner euro Bangladesh 0,4 miljoner euro Östafrika 0,4 miljoner euro Maldiverna 60 000 euro Myanmar 20 000 euro

Sammanlagt har 3,6 miljoner euro använts till tsunamibistånd i hemlandet samt till Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens projekt, till exempel hälsoprogram. Till tsunamihjälpen här hemma, bland annat kamratstödsprojektet åren 2005–2007, användes 1,4 miljoner euro.

Läs mer om tsunamibiståndet här hemma

De största målen för hjälp och återuppbyggnad har funnits i Sri Lanka: Finlands Röda Kors har låtit bygga nya hem för mer än 600 lankesiska familjer i Syd- och Nordkalmunai. Sammanlagt 5,6 miljoner euro har använts till byggandet av två hela höghusområden, stöd till lankesiska familjers egna byggprojekt – 200 hus – och långsiktigt stöd till de här samhällena. Miljökonsekvenserna har beaktats bland annat genom effektiva vattenreningssystem. Familjerna har fått stöd i att vänja sig vid liv i höghus och de har beviljats mikrolån för att få igång företagsverksamhet i liten skala.

För 4,4 miljoner euro har man byggt och renoverat sjukhus samt hälsostationer i olika delar av Sri Lanka. I Thailand har man använt 4,4 miljoner euro till att bygga upp och stöda ett blodtjänstsystem samt renovera sjukhus.

Läs mer om Finlands Röda Kors tsunamiprogram

Situationen i tsunamiområdet idag

På många sätt har man byggt upp livet på nytt efter tsunamin: till exempel i Sri Lanka miste 120 000 människor sina hem. För familjer som blev hemlösa har Finlands Röda Kors byggt 26 höghus i Syd- och Nordkalmunai. Man valde att bygga höghus eftersom det rådde brist på mark att bygga på. Det betydde också att människorna måste lära sig en ny livsstil: höghusen var de första av sitt slag i området.

Invånarnas anpassning till höghuslivet understöddes från inflyttningen i augusti 2009 till och med augusti i år. Tillsammans med lokala myndigheter och organisationer som är verksamma i området har man byggt upp nätverk som fortsätter samarbetet med invånarråden. Idag är situationen i boendegemenskapen i huvudsak god och man har kunnat undvika de flesta sociala problem.

– Invånarna trivs i sina nya hem och håller området snyggt, ser till att vattensystemen fungerar och att de gemensamma vederlagen blir betalda, berättar John Ekelund.

Din hjälp behövs!

Man kan hjälpa offren för superorkanen genom att lämna ett bidrag till Röda Korsets katastroffond på konto 221918-68000 IBAN: FI06 2219 1800 0680 00 SWIFT/BIC: NDEAFIHH eller på adressen www.bidra.fi