Finlands Röda Kors tillsätter ett inspektionsutskott

Utskottet ska allra först undersöka de oklarheter i FRK Blodtjänsts verksamhet som har kommit fram i offentligheten.

Styrelsen för Finlands Röda Kors har vid sitt möte i dag tillsatt ett inspektionsutskott. Utskottet ska allra först undersöka de oklarheter i FRK Blodtjänsts verksamhet som har kommit fram i offentligheten. Resultaten av undersökningen rapporteras för organisationsstyrelsen senast 15.11.2010 och efter det beslutar styrelsen om eventuella fortsatta åtgärder.

Till ordförande för inspektionsutskottet har utsetts ledamoten i organisationsstyrelsen, VD Håkan Anttila. Utskottet har dessutom fem andra medlemmar.

Inspektionsutskottet hjälper styrelsen med att se till riktigheten i ekonomisk rapportering och riskhantering och med att bereda de ärenden som hör till intern övervakning och revisionsverksamhet.

Utvecklingsprojekten på Blodtjänst har gjort stor nytta för landets hälsovård

I programmet 45 minuter på MTV3 den 8 september granskades kritiskt det sätt på vilket upphandlingen av vissa projektarbeten gått till på Blodtjänst. Porgrammet har väckt diskussion och frågor om Röda Korsets verksamhet och finansiering.

- Det är ytterst viktigt för Röda Korset att folk kan lita på dess verksamhet, betonar ordföranden för Finlands Röda Kors Erkki Liikanen.

Liikanen kommenterade frågan i torsdags i tv-sändningen God morgon Finland och sade att Röda Korsets styrelse kommer att undersöka de eventuella oegentligheterna.

Blodtjänst är en egen institution inom Finlands Röda Kors och dess verksamhet finansieras inte av insamlingsmedel.

Under de senaste åren har Blodtjänst aktivt gått in för att effektivera sin leveranskedja. Utvecklingsprojekten på Blodtjänst har de senaste åren sparat in över 2 milj. euro per år i anskaffnings- och logistikkostnader.