Finlands Röda Kors största flygfraktförsändelse någonsin på väg till Haiti

Europeiska kommissionens kontor för humanitärt bistånd (ECHO) har den här veckan beviljat Finlands Röda Kors ytterligare 2 miljoner euro för att hjälpa skalvdrabbade Haiti. Summan används till biståndsmaterial och till att täcka transportkostnaderna.

Från Helsingfors-Vanda flygfält lyfter torsdag den 25 februari Finlands Röda Kors historias största flygfraktförsändelse. En Boeing 747 (alltså en Jumbo Jet) lastas full med nödinkvarteringsmaterial – tält, presenningar, filtar och hinkar. Till Haiti skickas dessutom tre vattenreningsenheter, inkvarteringsmaterial för Röda Korsets biståndsarbetare, påfyllning av medicinskt material för Finlands Röda Kors mobila klinik som redan finns i Haiti, tre terrängfordon och två släpvagnar.

– Vi skickar tält för 1 300 familjer till Haiti. Dessutom får familjer som har en egen tomt byggnadsmaterial av oss så att de kan bygga tillfälliga hus åt sig, berättar Finlands Röda Kors logistikkoordinator Ari Mäntyvaara.

Boeing 747-planet anländer till Helsingfors-Vanda kl. 8.45 den 25.2 och lastandet av planet inleds omedelbart. Flygplanet rymmer 95 ton biståndsmateriel. Planet kommer att lyfta så fort som möjligt, antagligen kring kl. 18. Flygplanet har landningstillstånd för flygfältet i Port-au-Prince.

Över 100 biståndsarbetare under våren

Hittills har 76 biståndsarbetare från Finlands Röda Kors rest till Haiti och under vårens lopp kommer truppen att utökas med flera dussin till.

– Mätt i antalet biståndsarbetare är biståndsoperationen i Haiti den största i Finlands Röda Kors historia, säger Andreas von Weissenberg som planerar det internationella personbiståndet på Röda Korset.

– I många års tid har vi byggt upp en unik och aktiv personreserv som består av cirka 700 yrkesmänniskor inom olika områden som har fått utbildning av Röda Korset, fortsätter von Weissenberg.

För närvarande har Finlands Röda Kors biståndsarbetare som arbetar med hälsovård, teknik och logistik på plats i Haiti.