Finlands Röda Kors skickar tält, kaminer och filtar till Turkiet

Atıl KOÇAŞ/Turkiska Röda Halvmånen
Atıl KOÇAŞ/Turkiska Röda Halvmånen

Röda Korsets biståndsförsändelse till Turkiet lyfter från Pirkkala-flygfältet i Tammerfors lördagen den 29 oktober.

 Från flygfältet i Erzurum transporteras lasten till Van i lastbilar.I biståndsförsändelsen till skalvområdet ingår vintertält med tillhörande kaminer för 500 familjer samt 5 000 filtar.

Finlands utrikesministerium stöder biståndsinsatserna med 500 000 euro och Finlands Röda Kors katastroffond bidrar med 200 000 euro för att hjälpa jordskalvsoffren i Turkiet.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen publicerade den 26 oktober en vädjan om nödhjälp. Röda Korset har för avsikt att hjälpa cirka 10 000 familjer (ungefär 50 000 människor) genom att erbjuda tillfällig inkvartering och skydd samt biståndsmaterial i nio månaders tid.Målet är att trygga basbehoven för de människor som har drabbats av skalvet samt stöda deras hälsa och välmående medan de bor i tillfälliga hem och på så sätt göra det lättare för dem att återvända hem och överleva katastrofen.

Tältbyar och matutdelning för skalvoffren

Turkiska Röda Halvmånen har inrättat tre tältbyar för skalvoffren: två i Ercis och en i Van.Röda Halvmånen lagar varm mat och delar ut matförpackningar.Dessutom arbetar Turkiska Röda Halvmånens blodtjänst aktivt för att trygga blodtillgången i sjukhusen i området.

Ett jordskalv på 7,2 Richter skakade provinsen Van i östra Turkiet söndagen den 23 oktober.Städerna Van och Ercis orsakades svåra skador.Hittills har minst 461 människor omkommit och 1 352 skadats.Mer än 2 200 hus har totalförstörts, medan tusentals bostäder har skadats så att invånarna inte genast kan eller vågar återvända till sina hem.Både bedömningen av omfattningen av skadorna och det akuta räddningsarbetet pågår fortfarande.Turkiska Röda Halvmånen samarbetar med de statliga räddningsmyndigheterna.