Finlands Röda Kors skickar biståndsmaterial till Kenya

Jonathan Kalan
Lägret i Daadab i Kenya är världens största flyktingläger.
Fotograf: Jonathan Kalan

Finlands Röda Kors skickar en försändelse med biståndsmaterial och fem biståndsarbetare till Kenya.

Måndagen den sista oktober reste Finlands Röka Kors biståndsarbetare iväg till Kenya. De fem finländarna ska bistå Kenyanska Röda Korsets insatser på ett flyktingläger vid gränsen till Somalia.

Biståndsarbetarna ser till att en omfattande biståndsförsändelse når sitt mål och de hjälper Kenyanska Röda Korset att trygga tillvaron för invånarna i den västra delen av flyktinglägret i Dadaab.Finländarna kommer också att arbeta med att utbilda lokal hälsovårdspersonal.Det gör att Finlands Röda Kors bistånd lever vidare i Kenyanska Röda Korsets arbete när våra biståndsarbetare återvänder hem.

På flykt undan torka och död

Decennier av våldsamheter i Somalia och nu torkan i Östafrika har tvingat miljontals människor på flykt; 1,5 miljoner är interna flyktingar medan 900 000 har lämnat landet. Flyktinglägret i Dadaab i Kenya byggdes år 1991 som tillfälligt hem för 90 000 människor.Idag är flyktinglägret det största i sitt slag i världen. Där bor närmare en halv miljon människor, de flesta kvinnor och barn.

Flyktinglägret ligger 80 kilometer från den somaliska gränsen och för många har lägret varit en räddning.I lägret får de trygg inkvartering, hälsovård och mat. Barnen kan gå i skola.

Lägret är ett slutet skyddsområde.

Många familjer har bott i lägret i 20 års tid. En ny generation har fötts i lägret – människor som aldrig har sett livet utanför lägrets stängsel.

Undervisning och biståndsmaterial

Finlands Röda Kors biståndsoperation har krävt organisation och omfattande förberedelser. Först skickade Finlands Röda Kors en biståndsarbetare till Kenya för att bedöma behovet av hjälp och vilken typ av hjälp som behövs. Speciellt oroade man sig för flyktingarnas hälsa i lägret. I och med regnperioden ökar risken för epidemier, såsom kolera, avsevärt.

Biståndsförsändelsen på 12 000 kilo innehåller stora mängder sjukvårdsutrustning och mediciner. Av Finlands Röda Kors biståndsarbetare har tre utbildning inom hälsovården. De kommer att utbilda anställda vid Kenyanska Röda Korset.På så sätt tryggar man kontinuiteten i hjälparbetet.

Biståndsoperationen genomförs med hjälp av humanitärt bistånd från utrikesministeriet samt Finlands Röda Kors katastroffonds insamling till förmån för Östafrika.

FN bad Röda Korset om hjälp

Situationen i Östafrika har försämrats avsevärt på grund av den humanitära krisen i regionen. Under det senaste året har mer än 200 000 somaliska flyktingar anlänt till Kenya. Lägren i närheten av Daadab har utvidgats i och med att svälten har ökat. Många som anländer till lägren är undernärda och utmattade efter att ha vandrat i flera dagar. Utan undantag är det alltid sämst ställt med barnen.

Samtidigt som behovet av hjälp har ökat har säkerhetsläget försämrats.Flera biståndsorganisationer har lämnat lägren. Nyligen bad FN:s flyktingorgan UNHCR Kenyanska Röda Korset om hjälp. Kenyanska Röda Korset tar därför nu över ansvaret för den västra delen av lägerområdet i Daadab, med stöd från internationella Röda Korset.

Kenyanska Röda Korset har lång erfarenhet av arbete i flyktingläger:efter att inbördeskriget i Somalia bröt ut var det Kenyanska Röda Korset bland de första som hade hand om lägerledningen. Dessutom har Kenyanska Röda Korset basat för läger för interna flyktingar och biståndsinsatserna under oroligheterna efter valet år 2007.

Röda Korset har förbundit sig att ta hans om 60 000 flyktingar i ett års tid:hälsovård, tillgång till rent vatten och livsmedel, sanitet och skolgång för barn samt framför allt skydd.

För närvarande bor det 40 000 flyktingar i lägrets västra del.