Finlands Röda Kors sänder tre hjälparbetare till Pakistan

Finlands Röda Kors sänder tre hjälparbetare till Pakistan för att nå fram med biståndet.

Finlands Röda Kors sänder tre hjälparbetare till Pakistan för att nå fram med biståndet. Ari Mäntyvaara, Pauli Immonen och Stefan Simonsen åker iväg i kväll och i morgon.

Den gemensamma finsk-danska katastroflogistikenheten har i uppgift att ta emot förnödenheterna och distribuera dem till de översvämningsdrabbade områdena. Allt material från tält till matleveranser som Röda Korset bidrar med från olika delar av världen samordnas av distributionsteamet.

- Rödakorsarbetare som redan är på plats har rapporterat att allt fler vägar som lämpar sig för hjälptransporter övertäcks av vatten. Vårt team kollar alla tillgängliga möjligheter för att nå fram med hjälpen, omtalar Finlands Röda Kors logistiksamordnare Ari Mäntyvaara.

För lagerbokföringen svarar Simonsen som också är kontaktperson för distributionsenheterna.  Immonen tar emot ankommande flyg och biståndsmaterial på flygplatsen i Islamabad och samarbetar med de lokala myndigheterna. Mäntyvaara leder teamet.

Förutom distributionsteamet är också hälsovårdsexperten Maritta Vuori och Pertti Salmela med mångårig erfarenhet från Pakistan på väg till landet. Vuori hör till internationella Röda Korsets evalueringsgrupp som ska uppskatta det verkliga behovet av hjälp på ort och ställe. Salmela i sin tur övertar chefskapet för internationella Röda Korsets delegation i Islamabad.

Enligt Röda Korsets internationella biståndsteam har cirka 270 000 hem förstörts i översvämningarna. Miljoner människor är i behov av humanitär hjälp.

Din hjälp behövs!

Lämna ditt bidrag på katastroffondens konto 221918-68000
Märk ditt bidrag "Pakistan"

Bidra på nätet

Gör en telefondonation
0600 12220 (20 €/samtal + lna)
0600 12210 (10 € e/samtal + lna)