Finlands Röda Kors hjälper Haiti som drabbats av en förödande jordbävning

Fotograf: Haitin Punainen Risti

Ur Röda Korset katastroffond beviljas 100 000 euro för biståndsarbete i Haiti. Dessutom ämnar Finlands Röda Kors skicka två finländska biståndsarbetare till landet.

I Haiti arbetar de finländska biståndsarbetarna som experter på datakommunikation tillsammans med Österrikes Röda Kors.

Antalet dödsoffer i jordbävningen på Haiti har stigit enormt. Antalet döda är nu 1 400 och antalet skadade nästan 7 000. Jordbävningen påverkar en miljon haitier. En månads undantagstillstånd har utlysts i landet.

De omkring tusen frivilliga för Röda Korset i Haiti påbörjade hjälparbetet genast efter att jordbävningen inträffade. Internationella Röda Korset skickade kort efter jordbävningen biståndsarbetare till landet för att hjälpa och utvärdera omfattningen av förstörelsen.

Arbetet försvåras av den allvarligt skadade infrastrukturen, coronaläget i landet och oroligheter. Dessutom kan den tropiska stormen som närmar sig försvåra hjälparbetet ytterligare. Enligt Haitis regering finns det störst behov av första hjälpen och medicinsk utrustning.

– Sjukhus, hem, skolor, broar och vägar har förstörts. Människor har skadats och blivit hemlösa. Hälsovårdstjänsterna är allvarligt överbelastade, och det är svårt att få tillgång till dem. Situationen är mycket allvarlig, säger Tiina Saarikoski, direktör för den internationella biståndsverksamheten vid Finlands Röda Kors.

Röda Korset hjälper till i räddningsarbetet, ger första hjälpen och psykosocialt stöd samt försöker förhindra att coronaviruset sprider sig. Rödakorskommittén strävar också efter att återförena familjer som separerats från varandra under katastrofen.

Du kan stödja biståndsarbetet genom att ge ett bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond, som gör det möjligt att snabbt skicka hjälp till olika delar av världen. I katastroffonden samlas medel bland annat genom Hungerdagsinsamlingen som ordnas i september. Tack för din hjälp.