Finlands Röda Kors fick Pakistan-anslag på 900 000 euro

Finlands Röda Kors har fått 90 000 euro av utrikesministeriet för humanitärt bistånd i Pakistan.

Finlands Röda Kors har fått 90 000 euro av utrikesministeriet för humanitärt bistånd i Pakistan. Anslaget beviljades genom ett beslut av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen. Dessutom har Röda Korsets Pakistan-insamling inbringat sammanlagt 106 000 euro från givare.

Röda Korset kommer att använda pengarna till att skaffa mer biståndsmaterial för att hjälpa de drabbade i översvämningsområdena samt sända fler biståndsarbetare till Pakistan.

Inköpskoordinator Kirsi Pohjola uppger att man hela tiden följer med situationen i Pakistan. För närvarande finns ett stort behov av filtar, presenningar och myggnät i området.

– Det är en stor summa som finansierar en stor mängd bistånd. Vi betalar ungefär tre euro för en filt, ungefär tio euro för en presenning och kring fyra euro per styck för myggnät, berättar Pohjola.

Så gott det går köps biståndsmaterialet i Pakistan och dess närområden.

– Idealet är om vi kunde köpa det som behövd direkt i Pakistan, säger Pohjola. Tillsvidare är det oklart hur stora lager pakistanska leverantörer har.

I Pakistan finns en finländsk-dansk logistikenhet som har i uppgift att ta emot biståndsmaterial i centrallagret i Mardan och sedan skicka materialet vidare till de översvämningsdrabbade områdena. Pengarna från utrikesministeriet innebär att Röda Korset kan skicka fler biståndsarbetare till Pakistan och att hjälpinsatserna kan pågå längre.

Enligt Lotta Vallaskangas, som koordinerar Röda Korsets personbistånd, kommer de nya biståndsarbetarna sannolikt att resa i väg i början av september. För närvarande har Finlands Röda Kors fem biståndsarbetare i Pakistan. En del av dem kommer att återvända till hemlandet nästa vecka och i början av september.

Din hjälp behövs!

Lämna ditt bidrag på katastroffondens konto 221918-68000
Märk ditt bidrag "Pakistan"

Bidra på nätet

Gör en telefondonation
0600 12220 (20 €/samtal + lna)
0600 12210 (10 € e/samtal + lna)