Finlands Röda Kors beviljar ett riskomfattande fostraravdelningspris

Förslaget skickas in senast 23.9.

Styrelsen för Finlands Röda Kors har på förslag av den riskomfattande ungdomskommittén beslutat att varje stämmoperiod bevilja ett riskomfattande fostraravdelningspris. Syftet med priset är att höja betydelsen och anseendet på avdelningens verksamhet som stöd för ungdomsverksamheten och lyfta fram goda praktiska modeller för hur ungdomar kan lockas med. Priset delas ut första gången vid tackgalan i Jyväskylän Paviljonki 3.12.2011.

Fostraravdelningspriset är en resa till Genève och internationella Röda Korset som tilldelas de nyckelpersoner som har haft en central roll i att avdelningen prisbelönats. Två avdelningar får dessutom hedersomnämnande och deras representanter bjuds in för att bekanta sig med centralbyrån i Helsingfors och äta middag med generalsekreteraren.

Skriftliga förslaget skickas in till verksamhetsledaren/ungdomsarbetaren i det egna distriktet senast 23.9.2011.