Fem år sedan tsunamin – Finlands Röda Kors håller på att avsluta biståndsarbetet i Asien

Finlands Röda Kors arbete för att stöda återuppbyggnaden i de länder som drabbades av annandagstsunamin för fem år sedan håller på att avslutas.

Finlands Röda Kors arbete för att stöda återuppbyggnaden i de länder som drabbades av annandagstsunamin för fem år sedan håller på att avslutas. I slutet av år 2009 har sammanlagt 27,5 miljoner euro använts till hjälparbete här hemma, i Sri Lanka, Indonesien och Thailand.

Den 26 december 2004 sattes vattenmassor i rörelse av en kraftig jordbävning under havet vid Sumatras västkust. Mer än 200 000 människor dödades av tsunamivågorna vid Indiska oceanen. Minst 1,8 miljoner människor i södra och sydöstra Asien miste sina hem. Efter den första nödhjälpen har biståndsarbetet fokuserat på bostadsbygge och på att förbättra hälsovård och katastrofberedskap. I Finland har Röda Korset organiserat ett av vårt lands största kamratstödsprojekt.

Finlands Röda Kors Asien-insamling inbringade i tiden 26,7 miljoner euro. Dessutom bidrog utrikesministeriet med 4,5 miljoner euro och inrikesministeriet med 0,2 miljoner euro. Biståndsarbetet i tsunamiområdet fortsätter ännu åren 2010–2011, då alla Finlands Röda Kors bidragsmedel kommer att ha använts.

Blodtjänst, sjukhusrenovering och sjöräddning i Thailand

Fram till slutet av år 2009 har Finlands Röda Kors använt sammanlagt sex miljoner till tsunamibistånd i Thailand. År 2010 fortsätter man att stöda sjöräddningsprogram och blodtjänstenheten i landet.

Finlands Röda Kors största biståndsprojekt i Thailand har varit inrättandet av ett regionalt blodtjänstsystem i södra Thailand. Det har skett i samarbete med Röda Korsets Blodtjänst. Blodtjänsten i Thailand bygger på frivilliga givare, precis som i Finland.

I Phang Nga-området har man renoverat sju sjukhus. Nio sjukhus har försetts med ambulanser, båtar, kylcontainers och annan utrustning. Sjukhuspersonalen har fått utbildning i hur de nya apparaterna används. Invånarna i regionen har dessutom fått hälsofostran och utbildning i första hjälpen.

Röda Korset har också utvecklat sjöräddningsverksamheten i Thailand i samarbete med Svenska och Norska Röda Korset. Genom rödakorssamarbetet har man utbildat hundratals lokala frivilliga och anställda inom sjöräddning och första hjälpen. Finlands Röda Kors har försett sjöräddningscentraler med kommunikationsutrustning och utbildat anställda i hur de används.

Nya hem och renoverade sjukhus i Sri Lanka

Fram till slutet av år 2009 har Finlands Röda Kors använt sammanlagt 15 miljoner euro till biståndsinsatser i Sri Lanka.

Närmare 120 000 lankesiska familjer miste sina hem i tsunamin. Finlands Röda Kors har byggt nya bostäder åt mer än 600 familjer. De har redan flyttat in i sina nya hem. Under hela byggprojektet kunde invånarna påverka byggandet. I enlighet med deras önskemål byggdes eldstäder i höghusbostäderna. Miljökonsekvenserna av de två bostadsområdena har beaktats bland annat genom att bygga vattenreningssystem.

Förutom att Finlands Röda Kors har byggt höghus i Sri Lanka har man också stött 200 familjer som själv byggde nya hem efter dem som förstördes i tsunamin. Husen står färdiga och i dem bor 3 100 människor. Finlands Röda Kors har också renoverat och återuppbyggt sjukhus i Sri Lanka.

Omfattande kamratstödsprogram här hemma

I Finland drabbades många av tsunamin. Finlands Röda Kors deltog i letandet efter försvunna finländare efter tsunamin, evakueringen av överlevande efteråt samt i arbetet för att stöda anhöriga.

I det första skedet deltog 45 biståndsarbetare från Finlands Röda Kors i efterspaningsarbetet i Thailand, i vården av finländare samt i hemtransporten. Klädeshjälp fick 500 finländare. I Finland möttes de överlevande av Röda Korsets frivilliga förstahjälpare och psykologer. Psykologer och frivilliga bemannade också en telefontjänst för psykiskt stöd till hjälpbehövande.

Även julen 2005, då ett år hade gått sedan katastrofen, hölls hjälplinjen öppen. Största delen av biståndet i hemlandet har använts till stöd till personer som miste en eller flera anhöriga i katastrofen. Röda Korsets finansierade ett kamratstödsprojekt som genomfördes åren 2005–2007. Det var ett av landets största projekt med stöd för och av personer i samma situation.

I träffarna deltog 320 personer som hade mist 123 anhöriga. En fjärdedel av dem som deltog i träffarna var barn. Under de fyra veckoslut som träffarna ordnades fick anhöriga stöd i sitt sorgearbete och i att bearbeta det skedda både av varandra och av Röda Korsets beredskapsgrupp av psykologer.

Sammanlagt 1,4 miljoner euro har använts till tsunamihjälpen hemma i Finland. Arbetet har avslutats.

Mer detaljerade uppgifter om Röda Korsets biståndsinsatser efter tsunamin finns på specialsidor om tsunamihjälpen.