Familjer i Haiti får stöd för att återvända till sina hemtrakter

Finlands Röda Kors och frivilliga från Haitis Röda Kors delade förra veckan ut biståndsmaterial i Haitis bergsbyar. Tack vare hjälpen blir det möjligt för en del av haitierna att återvända till sina hemtrakter och bygga sig en framtid.

I byarna Cabaret Haut och Cabaret Bas fick 179 hemlösa familjer av Röda Korset en gåva bestående av två stora presenningar och en uppsättning verktyg. Med den utrustningen kan familjerna sätta upp tillfälliga skydd som motsvarar familjetält.

Den lokala skolan fick dessutom två stora presenningar samt redskap för att bygga ett extra skydd.

- Med hjälp av den här utrustningen, som ger dem tak över huvudet, kan familjerna ta sig tillbaka till sina egna hemtrakter och bygga sig en framtid efter katastrofen, berättar Liisa Rantasuo, som samordnar distributionen av materialet.

- Tanken är att de, när de fått sitt primära skydd, kan inrikta sig på att förbättra sina boendeförhållanden och sätta omgivningen i stånd, säger Rantasuo.

Enligt internationella Röda Korset har hittills inemot en miljon bostadslösa haitier fått presenningar, tält och byggmaterial. Att distribuera utrustning för tillfälligt logi är bara ett av många sätt att säkra haitiernas överlevnad inför den kommande regnperioden med dess översvämningar. Dessutom kartlägger man bland annat i vilket skick de kvarvarande byggnaderna är samt evakuerar människor från de värst översvämningshotade områdena.

På grund av den förestående regnperioden försöker man så mycket som möjligt skynda på utdelningen av biståndet för att alla drabbade ska hinna få hjälp innan de svåraste regnen sätter in i början av maj.

Din hjälp behövs!

Ge ett bidrag till katastroffondens konto, 221918-68000
Ge ett bidrag på webben

Gör en telefondonation
0600 12220 (19,95 e/samtal + lna)
0600 12210 (9,85 e/samtal + lna)

Mer information om läget i Haiti:

På Finlands Röda Kors webbplats

På internationella Röda Korsets webbplats