Fältsjukhus till skalvområdet i Chile

Finlands Röda Kors skickar ett fältsjukhus till det jordbävningsdrabbade Chile. Det kirurgiska sjukhuset levereras i dag på tisdag kl. 14 från flygplatsen i Tammerfors-Birkaland.

På sjukhuset som är ett samarbetsprojekt med Norges Röda Kors kommer att arbeta lokal vårdpersonal. Från Finland åker iväg två hjälparbetare som är specialister på fältsjukhusteknik och  –medicin.

Sjukhuset som har 50 bäddplatser placeras i staden Temuco med över 250 000 invånare. En stor del av sjukhusen i området förstördes eller tog skada vid skalvet den 27 februari. Till fältsjukhuset hör förutom bäddavdelningen två operationssalar och en poliklinik, och den motsvarar ett litet distriktssjukhus.

Enligt Panu Saaristo som är hälsovårdsexpert vid internationella Röda Korset är det just medicinsk hjälp som det råder akut behov av i området kring Temuco. Efter jordbävningen har nämligen bara 15 % av de lokala sjukhusen för intensivvård varit i drift.

Enligt uppskattning har omkring 200 000 byggnader fått omfattande skador vid jordskalvet i slutet av februari. Många av sjukhusen är antingen förstörda eller så illa farna att patientsäkerheten inte kan garanteras.

Beslutet om att skicka fältsjukhuset togs omedelbart efter att Chiles regering bestämt sig för att gå ut med en begäran om internationell hjälp till offren för jordbävningen. Utrikesministeriet bidrog till leveranskostnaderna.

Din hjälp behövs!

Ge ett bidrag till katastroffondens konto, 221918-68000

Ge ett bidrag på webben

Gör en telefondonation
0600 -41 41 41 (20 e/samtal + lna)