Ett par får av Röda Korset och torkan går att överleva

Michael Tsegaye/ IFRC
Michael Tsegaye/ IFRC
Michael Tsegaye/ IFRC

Torkan i Östafrika plågar även Etiopien. Det är två och ett halvt år sedan landet senast led av torka. Genom långsiktigt biståndsarbete förhindrar Etiopiska Röda Korset människor från att knäckas av torkan.

Mengiste Bala är mamma till 12 barn och ensamförsörjare. Torkan hotar nu hennes hemtrakter i centrala Etiopien, men tack vare den hjälp hon tidigare har fått av Röda Korset tror hon att hon och alla barnen kan överleva torkan den här gången också.

Under föregående torka hjälpte Etiopiska Röda Korset drabbade familjer genom att först dela ut nödhjälp i form av mat och sedan förbättra livsmedelstryggheten. Mengiste fick tre får samt utsäde så hon kunde så majs och durra. Hon lät betäcka fåren och sålde lammen. Idag äger hon en ko och sju får.

− Efter nödhjälpen måste man fokusera på att förbättra människornas utkomst. Man kan inte bara nöja sig med kortsiktig nödhjälp, säger Seifu Worku som arbetar som distriktssekreterare på Etiopiska Röda Korset i Wolaita-området söder om Addis Abeba.

Wolaita är ett tättbefolkat område där odlingslotterna är små. Om en regnperiod uteblir kan det innebära att folk mister allt de har. Etiopiska Röda Korset har inte bara delat ut utsäde och boskap utan också reparerat brunnar och förbättrat vattentillgången.

Mengiste har dragit nytta av den långsiktiga satsningen. Trots att torkan och den nöd som den ger upphov till nu har drabbat även Etiopien är inte Mengiste speciellt orolig.

− Jag tror att vi klarar det här också. Min ko är nu fullvuxen och även om vi inte får något regn så kan jag sälja de kalvar den får och det går ingen nöd på oss, säger mamman i storfamiljen optimistiskt.

Nomadernas situation oroar

Alla har det inte lika väl ställt. Bland nomaderna i Östafrika är situationen svår, konstaterar George Gigiberia, Etiopiens landsrepresentant i Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. Speciellt i sydliga Oromiya och somaliska östra Etiopien är situationen oroväckande.

− Hela den förra skörden gick förlorad. Livsmedelspriserna har stigit och samtidigt har priset på djur sjunkit med cirka 40 procent; man får inte samma utkomst som förr av att sälja boskap, säger George Gigiberia. Dessutom måste man i dagsläget färdas upp till mer än hundra kilometer efter betesmarker och vatten för hjordarna.

Det vi är mest rädda för nu är att den regnperiod som i normala fall börjar i oktober uteblir i år också. Om det går så blir situationen helt ohållbar, säger Gigiberia och låter som om han inte ville tänka den tanken till slut.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen har vädjat om hjälp till Etiopiska Röda Korset. Hjälp behövs både för snabbt livsmedelsbistånd och för mer långsiktiga livsmedelstrygghetsprojekt och förbättrande av vattenförsörjningen.