Ett halvår efter skalvet i Haiti - hur ser biståndsarbetet ut nu?

Finlands Röda Kors mobila klinik har verkat i jordskalvsdrabbade Haiti i ett halvår. Kliniken skickades till Haiti genast efter jordbävningen i januari.

Finlands Röda Kors mobila klinik har verkat i jordskalvsdrabbade Haiti i ett halvår. Kliniken skickades till Haiti genast efter jordbävningen i januari. Sedan början av maj har kliniken letts av Finlands Röda Kors biståndsarbetare Henna Korte.

– Nu när skedet av akut hjälp är över satsar vi på primärvård, psykosocialt stöd och hälsofrämjande, i synnerhet hygienundervisning. Vi samarbetar med Röda Korset i Haiti, Sverige och Island, berättar Korte.

På kliniken arbetar nu tre finländska biståndsarbetare, 26 haitiska anställda och 30 haitiska frivilliga.

Stad i ruiner – fortfarande

Skadorna efter skalvet var enorma och största delen av husen förstördes helt eller delvis. Folk bor fortfarande i de tillfälliga skydd som Röda Korset har delat ut till dem som miste sina hem.

– De människor vars hus klarade sig är rädda för ett nytt skalv. På taket eller på gården till de husen som stå upprätt finns det tält, berättar Henna Korte.

– I övrigt håller livet småningom på att återgå till det normala: kommersen rullar på, folk söker jobb, och en stor del av de studerande har återupptagit sina studier. För skolornas del är situationen värre. Just nu bedömer man att bara ett barn av fyra går i skola. Före skalvet gick 85 procent av barnen i skola.
 

Storjobb för Röda Korset i Haiti

Biståndsoperationen i Haiti är den största i Finlands Röda Kors historia som har genomförts i ett enskilt land. Under det senaste halvåret har mer än 100 biståndsarbetare från Finlands Röda Kors arbetat i Haiti.

Sedan januari har ett finländsk-tyskt fältsjukhus varit verksamt i Haiti. Det har inrättats på fotbollsstadion i landets näststörsta stad, Carrefour. Under de sex månader fältsjukhuset har varit verksamt har man tagit hand om ungefär 40 000 patienter, alltså i genomsnitt 1 700 patienter per vecka. Varje vecka har sjukhuset också hand om cirka 50 förlossningar. Den mobila klinik som finns i anknytning till sjukhuset har hittills gett vård till mer än 20 000 patienter.

I början av januari skickade Finlands Röda Kors en mobil hälsovårdsklinik till Haitis huvudstad Port au Prince. Hälsovårdskliniken kan erbjuda primärvård för i genomsnitt 150–200 patienter per dag. Under det halvår som har gått har kliniken tagit hand om sammanlagt drygt 23 600 patienter. Idag ansvarar ett haitiskt team för kliniken med hjälp från en finländsk biståndsarbetare. Dessutom har Finlands Röda Kors tre första hjälpen-punkter i området. De bemannas av haitiska frivilliga.

Internationella Röda Korset förser dagligen lägren i Haiti med 1,5 miljoner liter rent vatten.

Uppskattningsvis 1,5 miljoner människor tvingades lämna sina hem efter skalvet i mitten av januari. Under det gångna halvåret har internationella Röda Korset delat ut mer än 200 000 presenningar, 7 800 tält och 24 000 inkvarteringsmaterialpaket. På grund av de krävande naturförhållandena i Haiti arbetar man för att så snabbt som möjligt kunna flytta folk från nödinkvartering till tillfällig bebyggelse. Röda Korset har förbundit sig att bygga 30 000 tillfälliga bostäder i Haiti under de närmaste två åren.

Finlands Röda Kors delar kontinuerligt ut material för att bygga tillfälliga hem. Man har förbundit sig att dela ut material för tillfälliga hus till 2 300 familjer före slutet av augusti.

Liv i tält

I Port au Prince arbetar för närvarande cirka 200 biståndsarbetare från rödakorsföreningar runt om i världen. De bor i ett eget tältläger som har inrättats på gården till ett halvfärdigt hotell. En del av Röda Korsets kontor skyddas av hotellets betongväggar, medan resten har placerats i containers och tält.

– Finlands Röda Kors kontor och klinikens apotek finns i några tält. I dagsläget är arbetsförhållandena drägliga. Luftkonditionering och fläktar gör att arbetstemperaturen hålls under 40 grader på dagen, trots att temperaturen utomhus mitt på dagen är långt högre. I solen är det upp till 50 grader, berättar Korte.

– Inkvartering, matsal och duschrum finns i tält. Slumpen avgör vem man delar rum med. I samma tält som jag sover tre karlar från tre olika länder. Tack vare små innertält får man vara lite privat, men på grund av ventilationen kan man inte stänga innertälten helt. Myggnäten i tältet måste man ändå vara noga med, eftersom malaria och denguefeber är vanliga här i landet.

Av säkerhetsskäl måste biståndsarbetarna hållas i sitt läger från klockan 18 till klockan 6 på morgonen. Det finns inte så mycket att göra i lägret.

– Jag brukar jobba även om kvällarna och så skriver jag meddelanden till folk därhemma. Tidsskillnaden gör att det inte går så bra att ringa, säger Korte.

– En gång i veckan har vi biokväll. Motionsmöjligheter finns inte. Om veckosluten ordnas samtransport till en strand och där kan man sträcka på benen och så förstås simma i havet.