En miljon euro i bidrag till offren i Asien

Bidragen har kommit från privatpersoner och företag. De burmeser och kineser som bor i Finland har spelat en viktig roll som insamlare på gator och torg.

Finlands Röda Kors har samlat in en miljon euro för att hjälpa burmesiska och kinesiska katastrofoffer.

Donationerna för att hjälpa cyklonoffren i Myanmar uppgår till 620 000 euro medan sammanlagt 380 000 euro har donerats för att hjälpa offren för jordskalven i Kina.

Bidragen har kommit från privatpersoner och företag. Dessutom har utrikesministeriet stött biståndsarbetet genom Finlands Röda Kors med 800 000 euro.

De burmeser och kineser som bor i Finland har spelat en viktig roll som insamlare på gator och torg. Finlands kineser och burmeser har samlat in tiotusentals euro för att hjälpa de drabbade.

Insamlingsmedlen och utrikesministeriets bidrag har bland annat använts till att köpa 12 800 myggnät, 4 800 vattenkanistrar och 6 000 förpackningar med byggnadsmaterial för tillfälliga skydd för cyklonoffren i Myanmar. Utdelningen av förnödenheter i det drabbade området sköts av Myanmars Röda Kors.

En av Finlands Röda Kors biståndsarbetare finns på plats i Myanmar och utbildar frivilliga från den lokala rödakorsföreningen att ge cyklonoffren vård och sprida hälsokunskap.

De donationer som ges till insamlingen för cyklonoffren i Myanmar kommer härnäst att användas till hälsovård och återuppbyggnad.

Tält och vårdutrustning till Kina

De pengar som har samlats in för att hjälpa skalvoffren i Kina har bland annat använts till att förse hemlösa människor med tält att bo i. Finlands Röda Kors logistikcenter i Tammerfors skickade förra veckan 914 tält till Kina.

Tälten ger ungefär 5 500 människor tak över huvudet. Från Tammerfors skickas också sex ton vårdmateriel till Kina. Under den närmaste framtiden kommer man att fortsätta att an-vända donationsmedel till att förse hemlösa skalvoffer med tillfälliga skydd.

Bild: IFRC