Direktör för internationell hjälpverksamhet Kalle Lööv tilldelas pris

Kimmo Holopainen
Kalle Lööv, direktör för Finlands Röda Kors internationella hjälpverksamhet.
Fotograf: Kimmo Holopainen

Finlands Röda Kors direktör för internationell hjälpverksamhet, Kalle Lööv, har tilldelats ett er-kännande för det förtjänstfulla och mångsidiga arbetet som han gjort för att under exceptionella förhållanden lindra mänsklig nöd.

Priset på 15 000 euro utdelades av kulturstiftelsen Jenny och Antti Wihuris fond.

Kalle Löövs karriär inom Röda Korset började 1972 på lokalavdelningen i Valkeakoski. Den nationella karriären utvecklades senare till en internationell sådan. Arbetets natur har ändå inte ändrats trots att områdena, utsträckningen av arbetet och olyckornas arts varierat.

Under åren har Lööv lärt sig att oberoende räddningsoperation eller hjälpåtgärd gäller samma principer överallt.

- Man måste alltid organisera projektet, kartlägga behov och resurser och få dem att stämma överrens. Å andra sidan är inget någonsin precis likadant och allt är alltid annorlunda. Saker och ting ändras också genom att man lär sig av sina erfarenheter. Det som förra gången inte fungerade kan vi nästa gång göra bättre och istället ställs man inför nya problem. Allt är lite besvärligt, men inget är oöverkomligt, säger han.

Det viktigaste är att rädda människor.

I samband med styrelsens höstmöte söndagen 9.10 delade Jenny och Antti Wihuris fond ut pris och stipendier för sammanlagt 9,7 miljoner euro. Stöden tilldelades 381 privatpersoner eller arbetsgrupper och 129 föreningar. Sammanlagt utdelades priser till 501 sökande.

Kalle Löövs karriär inom Röda Korset

Kalle Lööv (född 1952) har en examen i förvaltningsvetenskap. Under åren 1978–83 utvecklade han det utbildningssystemet för spaning och spaningsledning som Frivilliga Räddningstjänsten fortfarande använder idag.

Från och med 1990 har Lööv deltagit och utbildat på Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens kurser för hjälpverksamhet, operationssäkerhet och ledarskap. Från och med 1994 har Lööv också varit med och utvecklat utbildningen och verksamhetsprocesserna inom bedömnings- och koordinationsgruppen (Field Assessment and Coordination, FACT), regionala beredskapsteamet (Regional Disaster Response Team, RDRT) och Emergency Response Unit, ERU.

Åren 1994-2000 har Lööv deltagit på kurser och utbildat inom FN:s ledning för katastrofarbete (United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) och FinnRescueForce. Dessutom har han utbildat ledning inom EU:s civilkrishantering.

Lööv har deltagit som medlem och expert i flera arbetsgrupper och förhandlingsdelegationer för hälsovård och räddningsverksamhet under undantagstillstånd.