Coronahjälp till Indien, Afghanistan, Niger och Libanon

Fotograf: Intian Punainen Risti

Coronasituationen är kritisk i många delar av världen. Utrikesministeriet har tilldelat tre miljoner euro till Röda Korsets hjälparbete för att stödja de mest utsatta människorna.

Genom tilldelningen ökar Röda Korset sitt bistånd i Indien, Afghanistan, Niger och Libanon.

I alla dessa länder arbetar det lokala Röda Korset eller den Röda halvmånen aktivt för att motarbeta coronan och mildra dess konsekvenser. I Afghanistan, Niger och Libanon läggs särskild tonvikt på att främja vaccinationskampanjer.

Den alarmerande situationen i Indien

Indien har redan totalt mer än 21 miljoner coronafall, den tredje högsta dödligheten i världen och en av den högsta incidensen i världen. Dessutom har en oroande virusmutation utvecklats i landet.

Landets hälsovård är på bristningsgränsen och det är brist på nästan allt från tester till patientplatser och vacciner.

Indiska Röda Korset har stöttat landets hälsovårdsmyndigheter på många sätt, såsom att göra coronaspårning, distribuera hjälpmedel, tillhandahålla transporthjälp och tjänster till de som vårdas i hemmet, och sprida korrekt information om viruset till exempel genom en telefontjänst. Tillhandahållandet av psykosocialt stöd spelar också en viktig roll.

Dessutom har Indiska Röda Korset försett vårdpersonal med skyddsutrustning och redskap som behövs i coronaarbetet. Under 2020 hade mer än 40 miljoner människor nytta av Röda Korsets arbete.

Med bidraget tryggas det Indiska Röda Korsets möjlighet att kunna hjälpa människor i nöd ännu mera. Lokala hälsovårdstjänster stöds till exempel genom att leverera syrgaskoncentratorer, ambulanser och skyddsutrustning.

Mask, soap distribution to Asha Workers in telangana.jpeg

Röda Korset distribuerar hygienartiklar, masker, desinfektionsmedel och tvål särskilt till de människor som är mest utsatta, som dagsverksarbetare, hemlösa, äldre och kvinnoledda hushåll samt Röda Korsets hjälpare som utsätts för coronan i sitt arbete.

En viktig roll för att bekämpa sjukdomen är kampanjer för att utrota coronarelaterad felinformation.

Stöd för vaccinationskampanjer

I Afghanistan, Niger och Libanon fokuseras hjälpen på att stödja vaccinationskampanjer.

Den humanitära krisen i Afghanistan fördjupas, förutom corona plågas landet av konflikter och torka som förvärrats av fenomenet La Niña. Afghanska Röda halvmånen utbildar vaccinerare och fokuserar på att identifiera de grupper av människor som mest brådskande behöver hjälp. Frivilliga ger också information om coronan i samarbete med läroanstalter.

Korona_Afganistan_Red_Crescent.jpg

I Niger stöder Röda Korsets frivilliga hälsovårdsministeriet i vaccinationer och hjälper de mest missgynnade, som de utan tillgång till vård, personer med funktionsnedsättning, flyktingar och personer som flytt inom landet. Dessutom gör Röda Korset omfattande informationsarbete för att sprida korrekt information om coronan.

Libanesiska Röda Korset tillhandahåller grundläggande hälsovård, hjälper till att transportera människor i riskgrupper för att få vaccinering och förstärker den allmänna positiva inställningen till vaccinering.

Med hjälp av bidraget börjar Röda Korset driva ett vaccinationscenter, som förväntas få 5 000 personer per månad under 3–4 månader. Libanesiska Röda Korset koordinerar också åtta mobila hälsoenheter som kommer att börja erbjuda vaccinationer.

Hjälp runt om i världen

Hjälpen är en del av Röda Korsets världsomfattande coronaoperation, som hjälper nästan alla länder i världen med arbetstagare och 14 miljoner frivilliga. Till exempel har 660 miljoner människor redan haft nytta av informationsarbetet om att förbättra hälsa och hygien.

För närvarande stöder 152, eller 79 procent av alla nationella föreningar i Röda Korset och Röda halvmånen vaccinationskampanjerna i sina egna länder.

Hjälpbehovet pågår länge. Globalt är pandemisituationen för närvarande svår, och så länge som vaccinationerna fördelas så väldigt ojämnt mellan länderna är ingen säker.

De långsiktiga konsekvenserna av coronan är ofta allvarligast för de som redan är sårbara. Finlands Röda Kors satsar på att stödja det viktiga vaccinationsarbetet runt om i världen.

Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp