Blodtjänsts styrelse har bett om avsked

Blodtjänsts verksamhet har under ledning av Blodtjänsts styrelse kontinuerligt och planmässigt utvecklats för att klara av de utmaningar som ett föränderligt samhälle och en föränderlig omvärld innebär. Blodtjänst producerar trygg och kostnadseffektiv service av hög kvalitet och har i internationella jämförelser visat sig vara en av topparna inom sitt område.

Blodtjänsts verksamhet har under ledning av Blodtjänsts styrelse kontinuerligt och planmässigt utvecklats för att klara av de utmaningar som ett föränderligt samhälle och en föränderlig omvärld innebär. Blodtjänst producerar trygg och kostnadseffektiv service av hög kvalitet och har i internationella jämförelser visat sig vara en av topparna inom sitt område.

Beslut om att använda sig av konsulttjänster har inte fattats av Blodtjänsts styrelse. Blodtjänsts direktör har kommit överens om konsulttjänster på egen hand, utan att Blodtjänsts styrelse har varit medveten om arrangemangen.

För att trygga arbetsron på Blodtjänst har Blodtjänsts styrelse beslutat att avgå.

Finlands Röda Kors styrelse betonar att Blodtjänst styrelse i första hand har haft ansvar för de strategiska riktlinjerna för Blodtjänsts verksamhet samt övervakat säkerhetsaspekter inom den operativa verksamheten och den operativa verksamhetens resultat som frivilliga, utan att lyfta arvoden, och att styrelsens handlande inte har brutit mot de regler som gäller för styrelsens arbete.

Finlands Röda Kors styrelse har beslutat att publicera sitt mötesprotokoll från 9.11.2010 (på finska):

Päätöspöytäkirja 8_2010.pdf (83,5 kilobit)