Beredskapsövningen Myrskytuuli 2010 samlade över 500 frivilliga till Åbo

Idén med Myrskytuuli 2010 som utspelade sig på fredagen den 14 maj i Åbo, Nådendal och Pargas var att frivilliga från Röda Korset övar sig i att hjälpa om en storm skulle slå till hårt mot Egentliga Finland.

Idén med Myrskytuuli 2010 som utspelade sig på fredagen den 14 maj i Åbo, Nådendal och Pargas var att frivilliga från Röda Korset övar sig i att hjälpa om en storm skulle slå till hårt mot Egentliga Finland. Vid den påhittade katastrofen gav de frivilliga första hjälpen till offren för en trafikolycka, gjorde förorenat vatten drickbart, evakuerade passagerare från ett fartyg som råkat i sjönöd, ordnade med första omsorgen och psykiskt och letade efter försvunna i skärgården.

Övningen började i fiktiva förhållanden där ett för årstiden exceptionellt kraftigt lågtryck trängt in i Finland. Stormvarning utfärdades till havs och på land nådde vinden stormstyrka 30 m/s. I sydväst var nederbörden riklig och vattenståndet hade stigit rentav en meter.

- Jag har fått enbart positiva kommentarer av alla frivilliga och myndigheter som var med i övningen, omtalar övningens operativa ledare, beredskapschefen i Egentliga Finlands distrikt Tommi Virtanen.

- De frivilliga kände sig motiverade och agerade exemplariskt. Myndigheterna i sin tur uppskattade att de också fick öva på saker som är deras gebit. Visst kom det under övningen fram även sådant som vi måste utveckla, säger Virtanen vidare.

- Vi rödakorsare vet exakt hur vi handlar i vardagen, men hur vi ska dela på arbetet i en katastrofsituation måste noggrannare ses över, tillägger Virtanen.

Över 70 frivilliga patienter eller första hjälpare i trafikolycksövningen

Vid Särkänsalmi bro i Nådendal hade iscensatts en bussolycka där 40 passagerare fått skador av olika slag. Första hjälparna och Röda Korsets internationella hjälparbetare övade sig i hur man på bästa sätt kan hjälpa de skadade.

Ledaren för trafikolycksövningen Jouni Pousi var nöjd med vad han sett.

– Övningen och samverkan fungerade, och det genomsyrade allt, slog Pousi fast.

Pousi är lektor i akutvård vid yrkeshögskolan Metropolia. Övningen gick inte helt utan problem – och det tyckte Pousi var positivt.

– Med tanke på inlärningen är det bra att man stöter på problem som man måste försöka lösa, avrundar Pousi.

Evakuering och första omsorgen i Viking Terminalen

Ett passagerarfartyg hade på natten råkat i sjönöd. Viking Lines kryssningsfartyg hade räddat passagerarna och i hamnen togs de omhand av rödakorsfrivilliga inom första omsorgen.

Deltagarna i evakueringskontrollen hade i många avseenden en viktig roll. Med hjälp av övningen ska Röda Korset ta fram en aktionsmodell för evakueringssituationer, som kan tillämpas i alla hamnar.

- Vi har haft en plan för dylika situationer både på båten och i hamnarna men själva övningen är den första i sitt slag, säger terminalchefen på Viking Line Lars Gustav Hellman.

Kontrollansvarig och planerare för evakueringsövningen var Riitta Bäckman från Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikt.

Frivilliga räddningstjänsten sökte efter försvunna i den väståboländska skärgården

Frivilliga från Röda Korset, Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) och Sjöräddningssällskapet hade åkt ut i skärgården. Efterforskarna skulle leva sig in i en uppdiktad historia där ett trepersoners båtlag inte återvänt från sin nattliga fisketur. En anhörig hade anmält till myndigheterna som larmat Frivilliga räddningstjänsten till undsättning.

Vapepa-ledaren Markku Evala delade med van hand in området i mindre avsnitt, delade ut kartor och skickade iväg spanarna och hundpatrullerna. Hundarnas agerande ledde till resultat efter en kvart: den försvunna unga kvinnan, rödakorsfrivilliga Mari-Anne Eerikäinen hittades i gott skick på en strandklippa. Efterforskarna var snabbt på plats då de lokaliserat det ivriga skall som hunden Voitto gav vid sin upptäckt.

- Man verkligen ser att hunden njuter av spårning, omtalar Voittos matte Aino Hirvonen när hon belönar sin adept med ett hundkex.

Aura ås vatten renades

Vid vattenreningskontrollen övade sig de rödakorsfrivilliga för tillbud där det av en eller annan orsak inte finns tillgång till rent vatten. Målet var att kunna tappa drickbart vatten på tre olika ställen, i Domkyrkoparken, vid Kristinegatan och vid Forum Marinum.

– Slutresultatet var vad vi önskat oss, framhåller ledaren för vattenreningsövningen Petri Keskinen.

– Åtminstone är de gäster som frivilligt smakat på vattnet fortfarande vid liv och i gott skick. Lite väl saltigt blev vattnet, eftersom det är brackvatten i den del av ån som ligger nära havet, men riktigt bra vad det ändå, avslutar Keskinen.

Övningens foto album