Återuppbyggnaden i Haiti kommer att ta länge

Det långsiktiga biståndsarbetet fortsätter i Haiti. Närmare 1,5 miljoner människor blev hemlösa i skalvet och största delen av dem är fortfarande i behov av hjälp.

Det långsiktiga biståndsarbetet fortsätter i Haiti. Den mobila hälsovårdsklinik som Finlands Röda Kors skickade till landet i januari fortsätter att erbjuda primärvård till i genomsnitt 150–200 patienter per dag. Dessutom finns det ett tysk-finländskt fältsjukhus i landet och målet är att man under de närmaste åren stegvis överför ansvaret för sjukhuset till haitierna.

Efter jordbävningen i januari har mer än hundra biståndsarbetare från Finlands Röda Kors arbetat i Haiti. Enligt planeraren av internationellt bistånd Kimmo Juvas funderar man inom Finlands Röda Kors nu på hurdan hjälp som behövs i Haiti på lång sikt. Avsikten är bland annat att komplettera klinik- och sjukhuspersonalen enligt behov.

– Kliniken fortsätter sitt arbete åtminstone till årets slut och i Haiti arbetar nu hela tiden tre eller fyra finländare. En sköter ekonomiförvaltningen och en annan är överskötare på kliniken. Vi har också en teamledare och en sjukhustekniker på plats. Teknikern ser till att klinikens teknik och till exempel fordonen som används fungerar utan problem. Teamet utgörs av finländarna och så biståndsarbetare från Island, Haiti och Sverige, berättar Juvas.

I Haiti är det myndigheterna och människorna i lägren som själva definierar vilka behov som de kan uppfylla genom frivilligarbete.

Senast i slutet av augusti reste en finländare till Haiti för att arbeta inom hälsovården med uppgift att se till att de biståndsarbetare som hjälper haitierna själva hålls friska och kan sköta sina jobb. Finlands Röda Kors har också bistått delegaternas arbetshälsa och välmående genom att erbjuda experthjälp på en hälsovårdsstation i Federationens eget basläger.

Hemlösa bygger eget

Närmare 1,5 miljoner människor blev hemlösa i skalvet och största delen av dem är fortfarande i behov av hjälp. Finlands Röda Kors har tillsammans med Tysklands Röda Kors levererat tält till 1 300 familjer i Gressier väster om huvudstaden. Samarbetet inbegriper också leveranser av byggnadsmaterial för tillfälliga boningar i Loegane.

– Byggmaterial importeras fortfarande till Haiti. Försändelserna innehåller trä, korrugerad plåt och spikar. Cement kan man köpa lokalt. En tillfällig boning består av en färdig stomme som man kan förse med väggar av presenning tills huset kan förses med riktiga väggar. Haitierna får anvisningar i hur bygget går till och så får de förstås verktyg också. Väggkonstruktionen är planerad så att väggarna går att bygga genom att utnyttja material från ruinerna, förklarar Juvas.

– I huvudstadsregionens tretton kommuner är det största behovet livsmedel. Skördarna har drabbats av katastrofen och avkastningen är inte god. För människors hälsa är det viktigaste fortfarande att trygga tillgången till rent vatten, sammanfattar Kimmo Juvas.

Brister i hälsokunskapen samt avsaknad av rent vatten och avlopp gör att barn dör i diarrésjukdomar i Haiti. Finlands Röda Kors har därför gett hälso- och hygienupplysning till cirka 20 000 människor i samband med inkvarteringsprojektet.