Arbetet i Nådendal fortsätter

De unga och deras föräldrar får hjälp också den här veckan. Röda Korsets Nådendals avdelning stöder den familj som förlorade sitt hem i branden med medel ur katastroffonden.

De unga och deras föräldrar får hjälp också den här veckan. Röda Korsets Nådendals avdelning stöder den familj som förlorade sitt hem i branden med medel ur katastroffonden.

Fem unga dog sent på fredagen den 9 oktober i en eldsvåda som bröt ut i ett egnahemshus i Nådendal. Dessutom skadades nio ungdomar av vilka en fortfarande vårdas på sjukhus.

Finlands Röda Kors beredskapsgrupp av psykologer fortsätter sitt krisarbete tills skolorna i Nådendal börjar sitt höstlov på torsdag. Beredskapsgruppen stöder krisararbetarna i staden.

Psykologerna arbetar i skolorna och deltar i föräldrakvällarna. De besöker också familjerna och samtalar med dem. Även hjälparna omfattas av krishjälpen.

Höstlovet ett avbrott i vardagsrutinen

Höstlovsveckan kommer att bli en påfrestning för dem som sörjer sina vänner och nära i och med att den avbryter alla vardagsrutiner. I krissituationer har man hjälp av de dagliga rutinerna.

– Det vore bra om familjerna höll sig till vardagens rutiner och tidtabeller under höstlovet. Att ägna sig åt sina intressen och göra sin egen grej är verkligt bra, säger Eija Palosaari som hör till psykologgruppen.

– Ibland behöver man andas ut.

Föräldrarna ger trygghet

I dag på måndagen ordnas de första föräldrakvällarna i skolorna i Nådendal. Det centrala inslaget är stöd till föräldraskap. Föräldrarna ska se till att de unga inte tillsammans och på egen hand börjar bearbeta händelsen.

– De ungas samlings- och sorgritualer har sin tid och plats. Överskrider de en viss gräns kan återhämtningen fördröjas, framhåller Palosaari.

Enligt henne är stämningen lugn bland de unga. Delvis förklaras detta av chocken och delvis av vetskapen om stödet till föräldrarna. Palosaari ger staden, församlingen och Röda Korset beröm för samarbetet.

– De frivilliga har kommit bra igång. På brandplatsen, där det emellanåt kryllat av ungdomar, har vuxna funnits till hands. Ungdomarna har berättat att de vuxnas närvaro inger en trygghet.

Frivilliga behövs på veckoslutet

Under det kommande veckoslutet behövs det igen frivilliga på ungdomsgårdarna i Nådendal, på församlingscentret, olycksplatsen och gatan, omtalar Jukka Rantala som är beredskapschef i Egentliga Finlands distrikt.

Nästan hälften av alla rödakorsfrivilliga för psykiskt stöd hade jour i staden under den gångna helgen. På lördagen kom de i kontakt med de flesta ungdomar på brandplatsen och ungdomsgårdarna. På söndagen stod församlingscentralen i tur, tillägger Rantala.

– Med ungdomarna fördes tiotals personliga samtal. De frivilliga säger att ungdomarna verkade trötta. En del berörs personligen av händelsen.