30-åriga Operation Hungerdagen söker 30 000 insamlare

Operation Hungerdagen, Finlands Röda Kors största årliga insamling, fyller 30 år i år. Jubileumsåret till ära har insamlingen ett festligt mål: att locka med 30 000 insamlare.

Operation Hungerdagen, Finlands Röda Kors största årliga insamling, fyller 30 år i år. Jubileumsåret till ära har insamlingen ett festligt mål: att locka med 30 000 insamlare. Förra året deltog ungefär 20 000 insamlare runt om i landet i Operation Hungerdagen under de tre insamlingsdagarna. Insamlingen ordnas i år 16–18 september.

Under Operation Hungerdagen samlar vi in pengar till Röda Korsets katastroffond. Insamlingsmedlen viks inte på förhand för något specifikt biståndsmål, utan kan användas snabbt när hjälp behövs antingen i Finland eller utomlands. De pengar som samlades in under Operation Hungerdagen förra året gjorde att Röda Korset kunde hjälpa genast till exempel efter jordskalvet i Haiti och översvämningarna i Pakistan.

Insamlingstemat är hunger

I år fyller Hungerdagen 30 år och återvänder till sina rötter. Höstens tema, hunger, är ett sätt att hedra insamlingens första år, då man samlade in biståndspengar för att hjälpa svältande i Östafrika. Samtidigt är hunger just nu ett mer aktuellt tema än det har varit på några årtionden. I dag finns det över en miljard människor som svälter. Det är mer än någonsin förr.

–Tysta svältkatastrofer blossar upp i områden där man lägger ner livsmedelsodling och hyr ut marken för odling av till exempel tobak eller te. Odlarna reserverar små områden för livsmedelsodling, men de räcker inte alltid till att livnära alla, säger Hannele Virtanen, hälsovårdsrådgivare på Finlands Röda Kors.

–Dessutom kan översvämningar eller torka förvärra situationen, tillägger hon.

Virtanen berättar att hunger kan förebyggas bland annat genom olika hälsovårdsprogram som Finlands Röda Kors är med i.

–Svält och sjukdomar går hand i hand. Om en gravid kvinna lider av undernäring blir hon lätt sjuk och då blir också babyn lidande. Mödrar och barn är en av de viktigaste målgrupperna för Röda Korsets hälsovårdsprogram eftersom de ofta är mest sårbara.

Alltid kan katastrofer inte förebyggas eller så hinner man inte förbereda sig. Snabb nödhjälp när en katastrof inträffar eller en konflikt bryter ut hör till Röda Korsets basarbete. Den hjälpen är möjlig tack vare finländska insamlare.

–Om man inte kan utrota orsakerna till svält och det uppstår hungersnöd inleder Röda Korset livsmedelsprogram. Inom programmen levererar man livsmedel och vatten till krisområden samtidigt som man ger invånarna utbildning i hur de kan sköta sin hälsa. Finlands Röda Kors har bidragit till livsmedelsprogram bland annat i Etiopien och Tchad, berättar Virtanen.

Du kan anmäla dig som insamlare här eller genom att ta kontakt med närmaste rödakorsavdelning.