Läs det här, om dina uppgifter har läckt ut vid dataintrånget på Vastaamo

Petri Mulari
Chefen för psykologernas beredskapsgrupp inom Finlands Röda Kors Atte Varis
Fotograf: Petri Mulari
Hjälp till dem som drabbats av dataläckaget
  • FRK:s hjälptelefon 0800 100 200 kl. 9-21
  • Brottsofferjouren 116 006 på finska må-fr kl. 9-20 och på svenska kl. 12-14
  • RIKUchat vardagar kl. 9-15, dessutom måndagar kl. 17-19
  • Mieli rf:s kristelefon dygnet runt 09 2525 0111
  • Kyrkans telefonjour 0400 22 11 80 varje dag kl. 18-24
  • Den egna ortens kriscenter samt social- och hälsovårdens krisjour
  • Den egna ortens jourhavande präst och kyrkans krisjour
  • Röda Korsets och Mieli rf:s Sekasin-chat för ungdomar må-fr kl. 9-24, veckoslut kl. 15-24 
  • Psykoterapicentret Vastaamos webbsidor

Du har hamnat i en uppskakande situation på grund av dataintrånget på psykoterapicentret Vastaamo. Dataläckaget väcker mångahanda känslor och tankar, som är helt normala i den här situationen.

Du kan känna misstro, ångest och rädsla, hat, skam samt känna dig hotad och mycket annat beroende på din situation. Dina tankar kan också återgå till de saker som gjorde att du sökte dig till Vastaamo.  
 
”Ett brett känslospektrum är normalt i en dylik situation. Bli inte rädd, om känslorna stundvis är plötsliga och starka”, säger chefen för psykologernas beredskapsgrupp inom Finlands Röda Kors Atte Varis. 
 
Att ens egna personliga uppgifter läcker ut på webben skadar förtroendet för aktörer som erbjuder hjälp.  Allt detta kan påverka din vilja att söka hjälp i den här situationen.  Kom ihåg att du inte är ensam! 
 
Att söka hjälp är alltid modigt och det ska man aldrig behöva lida eller skämmas för. 
 
”Det är viktigt att få hantera känslorna med närstående eller en expert.  Att få strukturera sina känslor kan hjälpa en framåt. Därför lönar det sig att modigt söka hjälp”, konstaterar Varis.  
 

Ge inte efter för utpressarens krav

 
Utpressaren har som mål att skrämma och att få dig att agera till hens fördel.  Ge inte efter för utpressarens krav, fastän situationen känns hotfull. Anvisningar om hur du lämnar brottsanmälan till polisen.
 
Du kan skydda dig mot missbruk av dina uppgifter genom att följa myndigheternas anvisningar. Cybersäkerhetscentrets råd till offer för identitetsstöld eller dataläckage och frågor och svar i ämnet.  
 

Du är inte ensam 

Dataläckage och webbedrägerier har blivit vanligare Vem som helst kan råka ut för dataläckage: du är inte ensam i den här situationen. 
Att söka hjälp är modigt och det är fel att behöva lida för det. Att sprida dina uppgifter vidare är brottsligt. Gör så här om dina uppgifter har läckt ut på webben.
 

Det finns hjälp att få

Dataläckaget kan påverka din vilja att söka hjälp i den här situationen. Kom ändå ihåg att det finns hjälp och råd att få. De närstående är alltid det viktigaste stödet, men du kan också få hjälp av andra. 
 
På Tietovuotoapu-sidorna hittar du en sammanställning av myndigheternas och hjälporganisationernas anvisningar för dataläckageoffer. Sidorna uppdateras kontinuerligt.