Röda Korset öppnar en hjälptelefon för att stöda Vastaamos klienter

Finlands Röda Kors hjälptelefon är öppen idag söndag kl. 15-21 på numret 0800 100 200. Hjälptelefonen är avsedd som krishjälp för klienter som drabbats av dataintrånget på Vastaamo. Den avgiftsfria servicen ges på finska. Från och med måndag kan man ringa till hjälptelefonen kl. 9-21.

Samtalen till hjälptelefonen besvaras av Finlands Röda Kors utbildade frivilliga inom psykiskt stöd.Samtalen är absolut konfidentiella.

”Hjälptelefonen är avsedd för hantering av känslor och känningar som orsakas av dataintrånget samt som stöd för de drabbade att psykiskt klara av situationen”, säger chefen för Röda Korsets beredskapsgrupp för psykologer Atte Varis. 

Röda Korset öppnar hjälptelefonen på myndigheternas begäran.  Dataintrånget på psykoterapicentret Vastaamo gäller tusentals människors klientuppgifter.

”I och med att vår säkerhetsmiljö förändras står vi också som hjälpare inför en ny situation.  Viktigast är att vi i alla lägen snabbt kan erbjuda den hjälp som behövs”, säger chefen för Finlands Röda Kors beredskapsverksamhet i Finland Aki Pihlaja.

Hjälp finns att få också från Brottsofferjourens telefontjänst och Cybersäkerhetscentrets sidor: